Výčitky ohledně svých reakcí na výsledek kontroly daňových úředníků si na závěr středeční schůze hodonických zastupitelů vyměnili členové nynějšího a bývalého vedení obce. Vesnici hrozí, že jí stát nařídí vrátit přes jedenáct milionů korun dotace na stavbu bytů.
„Měli se odvolat. Ptal jsem se, zda podali v zákonné lhůtě námitky. Ve zprávě finačního ředitelství je totiž mnoho věcí, které nejsou úplně správné a bylo zapotřebí je vysvětlit. Moc nerozumím tomu, proč se zástupci obce neodvolali,“ řekl bývalý starosta František Houšť.

Právě za jeho vlády Hodonice stavěly byty, na které získaly státní dotaci. Současně obec od uchazečů o byty vybírala půjčky na rozvoj Hodonic. Kontroloři finančního ředitelství ve své zprávě kritizovali to, že obec dávala při rozdělování dekretů přednost právě těm, kdo jí půjčili.

Obec tím podle nich porušila dotační pravidla. „Jsem přesvědčen, že jsme postupovali správně. Vše jsme konzultovali s právníky a ty si měla obec nyní přizvat, aby jí pomohli s odvoláním,“ dodal bývalý první muž obce, nyní opoziční zastupitel Houšť.

Podle místostarosty Jana Rožnovského měl Houšť říct svoje výhrady k výsledku kontroly dřív. „Když starosta Petr Korger zprávu o kontrole dostal, hned druhý den ji rozvezl zastupitelům. Právě pan Houšť má k celé záležitosti nejvíce informací, proto se měl vyjádřit hlavně on,“ podotkl Rožnovský, který po loňských volbách Houště ve starostenském křesle střídal.

Před měsícem si kvůli zdravotním potížím vyměnil funkce s tehdejším místostarostou Korgerem. Místostarosta doplnil, že obec se neměla proti čemu odvolat. „Starosta to probíral už při převzetí protokolu. I já se závěry kontroly plně souhlasím, nebylo nad nimi o čem moc diskutovat,“ řekl Rožnovský.

Výsledek práce kontrolorů nyní zkoumá finanční úřad. „Obec porušila rozpočtovou kázeň a podle zákona o rozpočtových pravidlech jí hrozí penále. Pokud úředníci dojdou k závěru, že obec pochybila, vydají rozhodnutí a platební výměr. Poté mohou zástupci obce žádat o prominutí penále,“ přiblížil již dříve vedoucí kontrolního oddělení Roman Faron.

Představitelé obce nechtějí rozhodnutí nijak předjímat. „Musíme počkat, až dostaneme oficiální rozhodnutí. Pak můžeme nějak reagovat,“ konstatoval starosta Korger.

Hodoničtí zastupitelé současně ve středu schválili využití více než osmi set tisíc korun právě z půjček na rozvoj obce. Dohodli se, že zhruba polovinu částky vloží do stavby asfaltky u nových garáží. Zbytek rozdělí na opravu dvou cest a položení železných roštů na chodníky.

Hodonice ročně hospodaří s rozpočtem kolem dvaceti milionů korun. Pokud na ně bude finanční úřad přísný, může jim nařídit vrácení celé jedenáctimilionové dotace a ještě naúčtovat penále. Starosta Korger očekává, že rozhodnutí obdrží do měsíce.