„Od začátku března na lávce dělníci vyměňují mostní závěry, demontují a odvážení staré zábradlí a také budou pracovat na nové pochozí izolaci mostovky. Po dobu, kdy bude zábradlí pryč, bude v místě táhel dočasné dřevěné zábradlí pro možnost pohybu a práce na lávce. Před i za mostem budou ploty s označením uzavření lávky a zákazem vstupu,“ upozornila starostka Štítar, které se o lávku starají, Pavla Rozsypalová.