„Odstranění havarijního stavu na lávce bude letos pokračovat druhou etapou. Rada kraje už doporučila krajskému zastupitelstvu schválit dotaci městysi Štítary na tento účel přesahující osm milionů korun,“ sdělila mluvčí kraje Monika Brindzáková.

Celkem tak kraj uhradí na opravu 17,3 milionu z celkové částky 19,3 milionu korun. „S dokončením se počítá do konce června v době, kdy bude současně dokončená oprava koruny hráze vranovské přehrady. Tím nebude ohrožena letošní letní turistická sezona,“ dodala mluvčí.

Podle starostky Štítar Pavly Rozsypalové jsou opravy hladce. „Firma k dalším opravám nastoupí už dnes. Zbývá opravit celý jeden pylon. Podle počasí by řemeslníci měli opravovat zábradlí a veškeré inženýrské sítě,“ doplnila Rozsypalová.

Vlastník lávky, městys Štítary, sice zajišťuje pravidelnou běžnou roční údržbu lávky ze svého rozpočtu, ale hrozící havarijní stav mostu se ukázal před několika lety v důsledku dlouhodobého opotřebení. Pravděpodobnou významnou příčinou byl také destruktivní zásah blesku.

Situace se loni změnila na základě jednání k zajištění financování havarijního stavu lávky mezi Jihomoravským krajem, městysy Štítary a Vranov nad Dyjí a místními podnikateli. „Bez významné finanční pomoci Jihomoravského kraje vstupem do projektu Záchrana lávky přes Švýcarskou zátoku by nebylo možné řešit špatný technický stav lávky a ta by se musela pro veřejnost trvale uzavřít z důvodu zajištění bezpečnosti,“ upozornil člen rady Jihomoravského kraje Petr Hýbler.

Vranovsko patří dlouhodobě k hospodářsky slabším územím Jihomoravského kraje s velmi omezenou nabídkou pracovních příležitostí v zemědělství, lesnictví a s absencí významnějších zaměstnavatelských subjektů v průmyslu.

„Ekonomické aktivity spojené s cestovním ruchem jsou tak jednou z mála možností, které generují zaměstnanost a podnikatelskou aktivitu. Vazba na rekreaci u vody, zachovalé přírodní prostředí s Národním parkem Podyjí, kaňony Dyje a Želetavky a oblíbené hrady a zámky dělají z této lokality jedno z nejvíce navštěvovaných míst v Jihomoravském kraji,“ připomněla Brindzáková.

Důležitou podmínkou pro fungující turistický ruch je logiky i kvalitní infrastruktura přístupových cest a komunikací, která ovlivňuje možnost pohybu návštěvníků v oblasti Vranovské přehrady. Významnou spojnici a nepostradatelný komunikační uzel pro pěší a cyklisty mezi Vranovem nad Dyjí, pláží vranovské přehrady a městysem Štítary tvoří právě opravovaná lávka. Specializovaná firma ji postavila v roce 1993 a mí rozpětí 252 metrů. (dak)