Lávka bude opět přístupná veřejnosti pouze jako průchod stavbou po dokončení těchto prací nejspíše koncem dubna.