S přípravami projektu zatím ojedinělé spolupráce českých a rakouských zdravotníků finišují experti na obou stranách hranice. Výsledek své práce předloží k posouzení koncem září.

„Proti původnímu plánu budeme mít asi tři týdny zpoždění, ale šance projektu by to nemělo ohrozit. Připravujeme materiál, který odevzdáme společně s rakouskou stranou,“ uvedl krajský radní František Adamec.
Rozhodnutí hodnotící komise by mělo padnout patrně do konce roku. „Pokud uspějeme, měl by projekt začít běžet od ledna příštího roku. Jeho smyslem je mimo jiné najít problémy, které brání větší spolupráci a navrhnout jejich řešení,“ dodal radní.

Jak vysvětlil, týká se to zejména plánu na zřízení dvou společných stanovišť záchranné služby ve Vratěníně a Mikulově.

Mnoho práce budou mít odborníci i se záměrem nabídnout rakouským pacientům péči na novém oddělení nukleární medicíny znojemské nemocnice. „Řešíme řadu praktických problémů, například s tím, jak bude ozařování novým lineárním urychlovačem hradit pojišťovna u nás či v Rakousku, kdo ponese odpovědnost a podobně,“ uvedl mluvčí znojemské nemocnice Pavel Jajtner.

Další jednání budou mít experti obou stran koncem září, právě u příležitosti zahájení provozu nového ozařovacího pracoviště. „Pokud projekt získá podporu, dostaneme i peníze například na jazykové kurzy pro personál. V první fázi by se týkaly těch oddělení, která s rakouskou klientelou budou komunikovat nejvíce. Jestliže přinese dobrý výsledek první projekt, očekáváme, že postupně spolupráci s Rakušany rozšíříme,“ dodal mluvčí.

Rakouští pacienti se prozatím ve znojemské nemocnici ocitnou zpravidla jen v případě, kdy potřebují akutní péči. Příliš nevyhledávají ani praktické lékaře.

„Tuhle péči mají s řadou výhod dobře zajištěnou doma, nemají proto důvod vyhledávat ji u nás. Sám jsem se s tím nesetkal a nevím ani o tom, že by s tím měli zkušenost kolegové,“ podotkl Karel Hulán, předseda oblastního sdružení praktických lékařů.

Dlouhodobě mají rakouští pacienti zájem o služby zubních lékařů. „Je to proto, že zcela srovnatelnou kvalitu péče u nás dostanou za mnohem výhodnější cenu. Oceňují také individuální přístup. Nabízíme jim celou šíři ambulantních zákroků. Největší zájem mají o protetiku, tedy například o korunky a můstky,“ uvedla zubní lékařka Anna Klejdusová, které ordinuje v obchodní zóně u bývalého přechodu v Hatích.

Pokud projekt představitelů jižní Moravy a Dolního Rakouska uspěje, počítají odborníci se dvěma roky na zpracování návrhů všech potřebných změn a přípravu lidí a techniky. Poté by měla začít naplno fungovat nová střediska záchranné služby i spolupráce v péči o onkologické pacienty.