„Protestujeme proti zvětšujícímu se propadu ve financování ordinací praktických lékařů oproti jiným poskytovatelům zdravotní péče. Tento propad trvá již několik roků a způsobuje vážnou situaci v našem oboru a tím se bezprostředně dotýká i našich pacientů,“ uvedl předseda Sdružení praktických lékařů ve Znojmě Karel Hulán.

Nedostatek peněz a obtížnost práce v tomto oboru vedou podle něj k nezájmu mladých lékařů připravovat se na práci praktických lékařů a na práci v terénu.

„Řada praktických lékařů již dosáhla důchodového věku, mnozí pracují již přes tuto hranici. Mladých kolegů je přitom mezi námi velmi málo,“ uvedl Hulán.

Na Znojemsku není v současné době v přípravě pro obor praktického lékaře žádný mladý lékař, který by případný odchod některého praktika rychle nahradil.

Více se dočtete v dnešním vydání Znojemského deníku