„Naše škola skutečně funguje celých sto let bez přerušení. Z pramenů víme, že vyučování neustalo ani za světových válek. Pro obec je to proto významné výročí, které chceme náležitě oslavit," řekl starosta Lesonic Pavel Haman.

U příležitosti oslavy proto chtějí Lesoničtí pozvat i rodáky, které život zavedl široko daleko. „Se zvaním rodáků nám pomohou lidé v obci. Každá rodina dostala pozvánky s prosbou, aby je rozeslala po svých příbuzných, kteří z Lesonic pochází. Vědí mnohem lépe než my, kam se který Oslavy sto let trvání místní školy plánují na polovinu června Lesonice. strýc či teta přestěhovali. Věřím, že se touto cestou o naší oslavě dozví co nejvíce rodáků," dodal starosta.

Obecní slavnost Lesoničtí chystají na patnáctého června. Program začne hodinu před polednem v budově jubilující školy. „Po prohlídce školy máme nachystanou ukázku vyučovací hodiny. Připravený bude také malý antikvariát a dílničky drobných řemesel. Děti si mohou zadovádět na skákacím hradu," nastínil program starosta.

Po obědě se od jedné hodiny program přesune do lesonické sokolovny na místní hřiště. Od dvou hodin odpoledne se představí žákovský divadelní soubor lesonické školy, zahraje skupina Švédova trojka a začne výstava starých fotografií.

Ve čtyři hodiny odpoledne bude připravena komentovaná prohlídka po lesonické školní naučné stezce a celý program oslav poté v osm hodin večer uzavře taneční zábava s kapelou Bagr.

Oslavy sto let trvání místní školy plánují na polovinu června Lesonice.