Růstu a vývoji vinné révy nahrává aktuální počasí. Réva si díky hlubokému kořenovému systému zatím většinou dobře poradila se suchem. Také nově vysazené vinice začaly dobře rašit.

„Zatím se to vyvíjí dobře. doposud nebyly žádné velké srážky. Nepanují ani vlhkostní a tlakové poměry, které by nahrávaly plísním. Až teď začínáme stříkat první postřik. Ale hodnotit ročník jde až když je sklizený hrozen ve Valticích, jak se říká,“ pochvaloval si Aleš Kaspar z vinařství Vilavin na Břeclavsku.

Podle Pavla Pavlouška z Ústavu vinohradnictví a vinařství Zahradnické fakulty Mendelovy univerzity v Brně ve vinicích v nejteplejších vinařských podoblastech, jakými jsou Mikulov nebo Znojemsko je již réva vinná krátce před kvetením nebo již kvete.

„Také zdravotní stav révy je zatím vynikající, protože doposud byly méně příznivé podmínky pro rozvoj houbových chorob, zejména díky nízkým úhrnům srážek a také nižší vlhkosti vzduchu,“ potvrdil Kasparova slova Pavloušek.