Jedna z prvních oprav již začala v Mikulovicích demolicemi dvěma prázdných domů. „Opravu průtahu pochopitelně vítáme. Ještě před tím však musíme udělat splaškovou kanalizaci, následovat bude dešťová kanalizace, která je součástí stavby průtahu Mikulovicemi," řekl tamní starosta Karel Kříž.

Podle šéfa znojemských silničářů Zdeňka Komůrky se s opravami začne podle počasí patrně již tento měsíc. „Tato stavba již začala demoličními pracemi, průtah začneme dělat patrně už koncem února. Na této silnici počítáme s úplnými uzavírkami po etapách," sdělil Komůrka s tím, že hotovo by mělo být do konce září.

Více než pětačtyřicet milionů korun spolykají opravy silnic v extravilánu Vranova nad Dyjí či rekonstrukce průtahu příměstskou částí Znojma Hradištěm. „Zde se teprve připravuje soutěž na zhotovitele, pokud vše proběhne hladce, předpokládáme zahájení v průběhu dubna, úplná uzavírka bude také po etapách," nastínil Komůrka.

co také opraví
Silnice číslo II/400 Hostěradice Višňové.
Prosiměřice Suchohrdly, extravilány, úsek Těšetice Suchohrdly.
Mikulovice průtah.
Znojmo mosty přes trať ČD.
Vranov n./D. Znojmo, extravilán v úseku Milíčovice křiž. se silnicí číslo I/38.
Hradiště průtah.
Přestupní uzel IDS Miroslav.
Kuchařovice Znojmo, most, pak průtah Kuchařovicemi.
Mramotice průtah.
Medlice most.

Opravovat se bude také silnice mezi Hostěradicemi a městysem Višňové. Jde o rekonstrukci úseku od silnice číslo II/413 v Hostěradicích po most v Chlupicích. Stavbu chtějí silničáři zahájit, jakmile dovolí povětrnostní podmínky, nejspíše v polovině března. Také zde bude úplná uzavírka a objížďky.

Stavaři budou opravovat i dva mosty přes železnici v sousedství ústředního hřbitova ve Znojmě. „Zahájení prací předpokládáme ke konci února, zhotovitel nyní jedná o uzavírkách. Předpokládá se částečná uzavírka, kdy ve směru od Brna do centra se pojede po polovinách vozovky, směrem na Brno po objížďce ulicemi Vídeňská a Družstevní," naznačil Komůrka.

Silničáři budou letos opravovat i most u Medlic. Plány počítají s úplnou uzavírkou silnice číslo III/3983 v době od června do října.

Opravy vycházejí z Programu výstavby, rekonstrukcí a oprav silnic II. a III. třídy Jihomoravského kraje pro rok 2015, který krajští radní vzali na vědomí na svém jednání 29. ledna.

„Schválený rozpočet Jihomoravského kraje pro Správu a údržbu silnic JMK v letošním roce v položkách určených k financování dopravní infrastruktury počítá s částkou 577,4 milionu korun na běžné výdaje spojené s letní i zimní údržbou silnic a 358,7 milionu korun na kapitálové výdaje, určené na spolufinancování projektů dotovaných EU. Celkem tedy jde o 936,1 milionu korun," vypočetla mluvčí Kapitančiková.

V programu výstavby pro rok 2015 je zahrnutý i seznam staveb navržených k financování z příspěvku Státního fondu dopravní infrastruktury (SFDI), určeného na opravy a investice na silnicích II. a III. třídy.

Program výstavby, rekonstrukcí a oprav silnic pro letošní rok zahrnuje i stavby podporované fondy Evropské unie. „Stěžejní je zejména čerpání prostředků v rámci Regionálního operačního programu NUTS 2. rozvoj dopravní infrastruktury. Letos se jedná o celkem osmadvacet projektů, v celkové hodnotě 1,2 miliardy korun. Předpokládáme, že letos dokončíme šedesát kilometrů silnic a patnáct mostů v kraji," dodala Kapitančiková.