Podle Groise je také pozitivní, že se v soutěži objevují každoročně vedle stálých jmen i jména nová. „Oslovit soutěží širokou veřejnost bylo totiž naším cílem," dodal místostarosta.

Nejlépe rozkvetlé okno měla Marie Pavelková.Zdroj: archiv MěÚ Znojmo

A jak letos oceněné předzahrádky a balkony ve Znojmě vypadaly? To mohou lidé vidět na fotografiích zveřejněných na městském webu.

POROTU ZAUJALI:V kategorii nejlépe vyzdobené okno zvítězila Marie Pavelková (Velká Františkánská), 2. místo Zdena Svobodová (Veselá) a 3. místo Miloš Prostý (Klácelova).
Kategorii nejlépe vyzdobený balkon ovládla Adéla Scherrerová (Palackého), 2. místo Jarmila Scherrerová (Načeratice) a 3. místo Blanka Litavcová (Větrná).
Nejkrásnější předzahrádku má Blanka Čurdová (Hradišťská).

Nejlépe rozkvetlou předzahrádku měla Blanka Čurdová.Zdroj: archiv MěÚ Znojmo