„V příštích dvou letech uskutečníme vzdělávací a jiné akce pro veřejnost se zaměřením na tuto nově objevenou šelmu. Kromě toho chystáme otevření výstavy o kočce divoké. Na projektu podpory tohoto zvířete se mohou návštěvníci parku aktivně podílet prostřednictvím ohlašování při spatření této šelmy,“ informoval Christian Übl z NP Thayatal.

Nejnovější výzkumné úspěchy potvrzuje ředitel národního parku Robert Brunner. „V rámci výzkumného projektu byl od roku 2007 výskyt kočky divoké, latinsky Felis silvestris, v národním parku vícekrát geneticky potvrzen,“ sdělil Brunner.

Výskyt šelmy lze předpokládat také na území NP Podyjí. „Zjišťujeme případný výskyt kočky divoké na našem území. Máme několik kontrolních míst, ze kterých jsme již odebrali vzorky chlupů. Nyní čekáme na výsledky laboratorních testů, které potvrdí nebo vyvrátí přítomnost kočky i u nás,“ doplnil zoolog parku Podyjí Martin Valášek.

Noční lovec

Lidé, kteří se při toulkách parkem setkají se zvířetem, které by mohlo být právě divokou kočkou, mohou o svém zážitku informovat pracovníky správy parku.

Kočka divoká je velice plaché zvíře, které se přes den schovává a v noci se vydává v lese na lov. Na rozdíl od koček domácích se kočky divoké vyhýbají volným prostranstvím. Přírodní lesy s roztroušenými loukami a suchými trávníky představují pro tyto „lesní kočky“ ideální životní prostor.

Na adrese www.wildkatze-in-oesterreich.at mají lidé možnost ohlásit spatření kočky divoké nebo posílat komentáře či připomínky. Kontakty na české odborníky lze najít na www.nppodyji.cz.