Herna s nepřetržitým provozem v suterénu rekonstruovaného domu na Mariánském náměstí ve Znojmě vyvolává protesty majitelů a nájemníků sousedních domů. Proti záměru investora vznesli námitky v řízení na stavebním úřadě, úředníci jim ovšem nemusí vyhovět.

„Z našeho pohledu je věc jasná. Jde o to, zda městu a stavebnímu úřadu víc záleží na desítkách lidí, kteří hájí své právo na klidné bydlení, nebo na záměru dvou podnikatelů a herně, která je už sama o sobě patologickým jevem, “ řekla Radomíra Mancalová z jednoho ze sousedních domů.

Jejich nájemníci své námitky uvedli v nesouhlasném stanovisku v řízení, které nyní úřad vede o změně stavby před dokončením.

Ve svém písemném vyjádření poukazují na nedostatek parkovacích míst či řadu dalších restaurací, kaváren a podobných podniků v blízkém okolí. „Jako další důvody uvádíme zápach z ventilačních zařízení kavárny, baru a herny a pravděpodobné zvýšení hlučnosti ve vnitrobloku,“ uvedli nájemníci ve svém vyjádření.

„Chceme také předcházet dalším možným problémům. Nyní chystaná herna se může posléze změnou nájemníka proměnit třeba na diskotéku,“ vysvětlila Mancalová.

Pochybnostmi o parkovacích místech argumentoval při jednání na stavebním úřadě i zástupce majitele domu na Alšově ulici Petr Marada. „Architekt protistrany počítal s pěti místy. Podle kontrolního propočtu, který jsme nechali zpracovat, je jich potřeba deset. Shodli jsme se, že věc posoudí nezávislý odborník,“ řekl Marada.

„Stavební úřad nyní řízení o změně stavby před dokončením přerušil právě kvůli problémům kolem parkovacích míst,“ uvedla mluvčí znojemské radnice Denisa Šipošová.

Jak dodala, další postup jednání se bude odvíjet podle toho, jak dopadne spor o parkování. „Stavební úřad je ve svém rozhodování vázán zákonem. Stavebníci předložili všechna potřebná souhlasná vyjádření institucí, včetně například hasičů nebo hygieniků,“ upozornila mluvčí.

Pokud tedy podnikatelé prokáží, že disponují nezbytnými místy k parkování, bude muset úřad nejspíš jejich žádosti o změnu stavby vyhovět. „Projekt už také upravili podle požadavků bydlících pokud jde o hluk či zápach. Například odvětrávání bude vyvedené ze suterénu do komína a tudy až na střechu domu,“ dodala Šipošová.

Pokud úředníci na zřízení herny kývnou, sousedé se patrně odvolají. „Budeme se bránit dál, odvoláme se ke krajskému úřadu. Hodláme argumentovat i tím, že stavební úřad nepřipustil účast některých nájemníků, což je v rozporu s platnými zákony,“ upozornila Mancalová.