Koordinaci pomoci bude mít na starost sociální odbor městského úřadu. „Sociální pracovníci vytipují při své práci potřebné občany a rodiny v nouzi, kteří si budou moci potravinové balíčky vyzvednout v dohodnutý čas na dohodnutém místě. Rozvoz balíčků obstará potravinová banka,“ doplnil Kovařík s tím, že projekt zaplatí evropská dotace.

Zdroj: Youtube

Další potravinovou pomoc ve Znojmě funguje v bývalé tělocvičně v budově České pošty, která je přístupná z Horní České. „Tuto službu poskytuje Oblastní charita Znojmo, která má prostory od města v bezplatné výpůjčce. Mají přesně daný rozvrh, kdy jakou pomoc poskytují,“ připomněla Denisa Mandátová z Oddělení vnějších vztahů znojemské radnice.

Další pomoc

Potřební si mohou pro potraviny, které vydává charita, přijít třikrát týdně. „Samoživitelkám, sociálně slabým rodinám a osobám bez domova rozdáváme neprodané pečivo, ovoce a zeleninu ze supermarketů ve Znojmě. Toto řešení je nejen ekonomické, ale i smysluplné použití neprodaných potravin, které se dříve vyhazovaly. Pomáhá to těm, kteří se mnohdy ne vlastní vinou dostali do svízelné situace. Děkujeme vedení supermarketům, které nám umožňují u nich vyzvednout zboží a předat těm nejpotřebnějším," vzkázali zástupci Oblastní charity Znojmo na sociálních sítích.

Potravinové balíčky z potravinové banky doplní nově tuto službu. „Balíčky lidé dostanou přímo z automobilu, bude to tedy mobilní výdejna. Sociální pracovníci městského úřadu přicházejí při své práci do styku s potřebnými. Jde například o rodiny s více dětmi a rodiče samoživitele, kterým tuto pomoc nabídnou, předají jim poukázku, nahlásí vše potřebné potravinové bance a při dalším závozu si budou moci tito lidé v nouzi potraviny vyzvednout,“ vysvětlila Mandátová.