„Všem, kteří na konto tohoto projektu v ulicích města Znojma přispěli, velice děkujeme. Přispěli na dlouhodobý sbírkový projekt, který společně organizují Nadace rozvoje občanské společnosti a Česká televize," uvedla spoluorganizátorka, pedagožka Jana Kamarádová.

Jak dodala, za patnáct let sbírkový projekt rozdělil celkem 189 605 031 korun a pomohl přibližně 180 tisícům dětí v celé České republice. "Vzorem pro vznik sbírky byl projekt britské rozhlasové a televizní společnosti BBC Children in Need. Projekt je založen na principu solidarity a dárcovství a funguje nepřetržitě již od roku 1998," přiblížila Kamarádová.

Hlavním cílem projektu je umožnit přímou a účinnou pomoc ohroženým a znevýhodněným dětem do osmnácti let věku v celé České republice.

V porovnání s dalšími charitativními projekty poskytuje Pomozte dětem nejširší podporu ohroženým a znevýhodněným dětem v České republice. Za dobu své existence získala sbírka vysokou kredibilitu a známost mezi občany České republiky. Jak vyplývá z každoročního průzkumu agentury STEM, je Pomozte dětem dlouhodobě nejznámější a nejdůvěryhodnější sbírkou v zemi.

Nemalou měrou k tomu přispívá způsob prezentace využití finančních prostředků sbírky. „Česká televize pravidelně seznamuje veřejnost prostřednictvím krátkých dokumentů s vybranými podpořenými projekty. V letech 2002 až 2013 byly dokumenty pravidelně uváděny premiérově na ČT1 v období od ledna do května v samostatném cyklu s názvem Kde peníze pomáhají," zakončila Kamarádová.