Více informací najdou zájemci na webu www.znojmo-zdravemesto.cz. Mezi okruhy, které si zaslouží projednání, patří například koupě Domečku, návrat kaple na Mariánské náměstí, odpady, doprava nebo sociální bydlení.