Čistění se uskutečnilo na základě žádostí obyvatel Přímětic.