Třídící linka ovlivní dopravu, poplatky ne
Nové třídící centrum zahájí zkušební provoz už v srpnu. Městu přinese zisk z nájmu a desítku nových pracovních míst. Poplatky za odpad zatím nezlevní.

Už od srpna se nebude znojemský tříděný odpad vozit až do šedesát kilometrů vzdálené Třebíče. Město spustí zkušební provoz nového regionálního odpadového centra v Dobšicích. Jeho provozovatele vybrala radnice na svém pondělním zasedání. Dokončení opozdil o jeden měsíc výbuch stokilové letecké pumy z druhé světové války, na kterou najel stavební bagr. V blízkosti stavby je naplánovaný i nový kruhový objezd.

Stavba je největší investiční akcí radnice v tomto roce a bude stát devětašedesát milionů korun. Většina peněz přijde z Evropské unie a Státního fondu životního prostředí.

Z městské kasy jsou na ni vyčleněny čtyři miliony korun.

„Se Státním fondem životního prostředí byl podepsán dodatek ke smlouvě, ve kterém se posunul termín dokončení stavebních a montážních prací na srpen 2008. Důvodem byly nepředvídané události, které město ani stavební firma nemohly ovlivnit. Znamená to, že dotace z Evropského fondu pro regionální rozvoj není posunutím termínu nijak ohrožena,“ vysvětlila mluvčí znojemské radnice Denisa Šipošová.

I když se zpracování tříděného odpadu pravděpodobně zlevní, město zatím neuvažuje o snížení povinného poplatku za odpad. V současnosti za něj obyvatelé Znojma vydají pět set korun.

Stejné poplatky

„Nyní nejsme schopni říct, o kolik celková cena klesne. Zkušební provoz nám ukáže skutečné náklady. Na příští rok se cena odpadu vypočítá z cen roku 2007. Na výši placení poplatků budeme tak nejdříve schopni reagovat až za rok,“ uvedl místostarosta města Jan Blažíček.

Celkové náklady za zpracování znojemských odpadků dosahují v přepočtu na obyvatele devíti set korun za rok. Město dotuje provoz sběrného dvora a svoz, třídění a ukládání odpadu víc než patnácti miliony korun ročně.

Radní na pondělním zasedání vybrali nájemce na provoz separačního centra. Je jím společnost .A.S.A. Eko Znojmo. Ta zaplatí městu roční pronájem sto dvacet tisíc korun.

„Pokud projdeme výběrovým řízením, tak za peníze, které ušetříme, nabídneme městu jiné služby, další možnosti a výhody. V některých problémových místech chceme také odpadky vyvážet častěji než doposud. Plánujeme spolu s městem i rozšíření počtu míst, kde lidé naleznou kontejnery na tříděný odpad,“ řekl ještě před zasedáním rady ředitel společnosti Josef Esterka.

Ve Znojmě je v současnosti třiaosmdesát takový míst. Do budoucna by se jejich počet měl zvýšit nejméně na sto.

Nová třídící linka ovlivní i dopravu v okolí. Město na křižovatce ulic Dobšická a Družstevní plánuje kvůli předpokládanému zvýšení dopravy vybudovat kruhový objezd. Řidiči by se po něm měli poprvé projet do dvou let. Provoz na křižovatce totiž zvýší i plánované obchodní centrum.

Nárůst dopravy

„Chystaná stavba obchodního centra, zahájení provozu regionálního odpadového centra a budoucí využití areálu bývalé Fruty způsobí nárůst dopravy. Proto je závazek změnit křižovatky součástí stavebního řízení pro obchodní centra,“ uvedl již dříve starosta Znojma Petr Nezveda.

Část městského podílu poputuje na vybudování rezervy, umožňují případně napojit v budoucnosti další větev vodovodu, bez nutnosti kruhový objezd rozkopat.

SYLVA PAVLAČKOVÁ, DAVID GROSSMANN