Po více než dvou letech práce, nervózním losování deseti firem z celkem dvaadvaceti přihlášených a nakonec i jejich oslovení kvůli zaslání nabídky zrušilo v úterý předsednictvo svazku Vodovody a kanalizace (VAK) výběrové řízení na dodavatele půlmiliardové opravy úpravny vody ve Znojmě. Zakázku, která se chystá řadu let a na kterou má již VAK přislíbenou zhruba čtyř set milionovou dotaci, tak i nadále provázejí zásahy politiků. Ten poslední učinil starosta Znojma Vlastimil Gabrhel.

Přestože svůj krok nekonzultoval se žádným ze svých koaličních partnerů v radě města Znojma, navrhl už v pátek zrušení výběrového řízení. Jediný, s kým údajně starosta dopředu jednal, byl Miloš Bogdan. Volební lídr nestraníků ovšem ve volbách neuspěl a není tak členem městské rady ani zastupitelstva, od něhož má Gabrhel mandát k zastupování města ve svazku Vodovody a kanalizace Znojemsko.

Předsednictvo vodárenské akciové o stejném návrhu hlasovalo i v úterý a definitivně rozhodlo, že losovačku pošle ke dnu. Ze sedmi přítomných starostů z devítičlenného předsednictva byli čtyři pro zrušení tendru, dva proti a jeden se zdržel.

„Důvod je takový, že se několik firem odvolalo k antimonopolnímu úřadu. Po právní analýze této situace jsme dospěli k závěru, že Úřad na ochranu hospodářské soutěže jejich argumenty přijme. Mohlo by to tedy skončit tak, že zakázka ani vyplacení dotace nebude. Tomu se chceme vyhnout,“ vysvětlil Gabrhel.

„Tímto krokem hodláme zdlouhavému rozhodování antimonopolního úřadu předejít, současné výběrové řízení zrušit a vyhlásit výběrové řízení nové, tentokrát zcela otevřené,“ sdělil Gabrhel.

Firmy si u Úřadu na ochranu hospodářské soutěže (ÚOHS) stěžovaly především na ruční tahání lístků s názvy firem. Takový způsob losování ale ÚOHS jako jednoznačně špatný nevidí. „Obecně lze losování rukama z neprůhledné nádoby považovat za přípustné, nicméně každý případ je nutno posuzovat zvlášť. Případné porušení zákona může ÚOHS konstatovat až ve správním řízení,“ sdělil jeho mluvčí Kristián Chalupa.

Současný krok sice neznamená automatickou ztrátu dotace, mluvčí Státního fondu životního prostředí (SFŽP), který dotaci poskytuje, jej však označuje za neobvyklý. „Případy, kdy zadavatel zruší zadávací řízení z důvodu podaných námitek, jsou ojedinělé,“ sdělila mluvčí SFŽP Lenka Brandtová. „V případě, že zadavatel zruší zadávací řízení a vypíše jej znovu a jsou splněny všechny podmínky k poskytnutí dotace, není třeba znovu žádat o dotaci,“ dodala.

Svazku VAK a jeho členům, tedy městům a obcím regionu, ale hrozí jiné sankce. Dá se například očekávat, že se na ÚOHS obrátí některé z deseti firem vzešlých z losování. Ty už totiž VAK vyzval, aby vypracovaly konkrétní cenové nabídky. A firmy na tomto zadání již pár týdnů pracují.

Milionová pokuta

Dalším rizikem je až desetimilionová pokuta. „Podle mě nesplňujeme zákonné předpoklady k tomu, abychom výběrové řízení zrušili. Pokud to někdo napadne u antimonopolního úřadu, hrozí nám až deset milionů pokuta,“ řekl starosta Jevišovic Pavel Málek, který jako jeden ze dvou hlasoval proti zrušení.

Zrušení nynějšího výběrového řízení je ale zbytečné podle Jaroslava Vítovce, jednatele firmy Stavební poradna, která pro VAK celou soutěž administruje. Ta za svou práci dostala dosud zaplaceno kolem jednoho sta tisíc korun. „Postupovali jsme striktně podle zákona. Bylo to tak transparentní, že už to více ani nešlo. V srpnu jsme na dotaz jednoho ze zájemců dali všem přihlášeným podrobný popis, jak se bude procedura losování provádět. Nikdo proti tomu neprotestoval. Jestliže teď někdo účelově vykládá, že vytažení rukou není podle zákona, tak je to nesmysl. My jsme byli několikrát na ÚOHS a nebyl s tím problém,“ sdělil Vítovec.

S projektem na rekonstrukci úpravny vody začala znojemská radnice ještě za starosty Petra Nezvedy, poté jej převzal sociální demokrat Zbyšek Kaššai. Ten ale sklidil tvrdou kritiku koaličních partnerů za to, že svazek dlouho chystaný tendr vyhlásil bez vědomí městských radních. Po rezignaci na funkci jej zastupitelé zbavili pověření zastupovat město při jednáních svazku. Nový starosta Vlastimil Gabrhel nejprve na konci září loňského roku prosadil na předsednictvu zrušení losovačky s tím, že šanci na podání nabídky dostanou všechny přihlášené firmy. V listopadu pak ale zjistil, že to není možné. Prosadil alespoň, že se losování mohli účastnit novináři. Teď ale výsledky i své vlastní práce zrušil.

O dlouhých tahanicích o jednu z největších veřejných zakázek v regionu svědčí i fakt, že Znojemský deník Rovnost dostal již v srpnu loňského roku anonymní dopis, ve kterém pisatel předem označil jako vítěze brněnskou firmu IMOS. Ta je mezi těmi, které nyní protestují na ÚOHS proti způsobu losování. Nelíbí se jí, že se papírky tahaly z nádoby rukou. Její zástupce se přitom proti tomuto způsobu výběru neohradil už ve chvíli, kdy k tomu byl vyzván. Učinil tak až v momentě, kdy bylo jasné, že se mezi deset vylosovaných nedostal.

Stejná firma přitom figuruje jako dodavatel největších probíhajících veřejných zakázek na Znojemsku, třeba mnohasetmilionové rekonstrukce znojemské nemocnice či stavby domova důchodců.

Stavební poradna: zrušení tendru je zbytečné

Znojmo /ROZHOVOR/ – Nad nejnovějším vývojem kolem půlmiliardového tendru na výběr dodavatele rekonstrukce znojemské úpravny vody kroutí hlavou i Jaroslav Vítovec, jednatel firmy Stavební poradna. Ta pro sdružení VAK celou dobu soutěž organizuje. Není to přitom její první podobná zakázka.

Ve výběrovém řízení na rekonstrukci úpravny podaly firmy námitky ohledně ručního losování. Jak to vidíte vy?
Postupovali jsme striktně podle zákona. Bylo to tak transparentní, že už to více snad ani nešlo. V srpnu jsme na dotaz jednoho ze zájemců dali všem přihlášeným podrobný popis, jak se bude procedura losování provádět. Nikdo proti tomu neprotestoval.

V popisu losování bylo jasně uvedeno, že se lístky budou tahat rukou z dózy?
Ano. My ani elektronicky nelosujeme. Jsem toho odpůrcem. Jestliže někdo účelově vykládá, že vytažení rukou není podle zákona, tak je to nesmysl. My jsme byli několikrát na ÚOHS a nikdy s tím nebyl problém. Nevytkli nám, že to není v souladu se zákonem.

Myslíte, že kvůli ručnímu losování nebyl důvod řízení rušit?
Ne. Jestliže chtěl někdo kvůli tomu protestovat, měl na to patnáctidenní lhůtu již v srpnu. To nikdo neudělal.

Jak dlouho trvá zadávací řízení?
Určitě několik měsíců. Navíc se teď bude postupovat podle nového zákona o veřejných zakázkách, a než se to všechno usadí, tak to bude chvíli trvat.

Když se zruší zadávací řízení, co se může dít?
Když si nikdo z účastníků nebude stěžovat, tak se nic neděje. Pokud ano, tak to může být velký problém.

ROMANA HOLIŠOVÁ