Letos se oprav dočká severní část Louckého kláštera, na straně z Klášterní ulice. „Do Louckého kláštera chceme i nadále postupně investovat a hledat i dotační možnosti. Na výměně oken a revitalizaci Louckého kláštera pracujeme kontinuálně od roku 2016, za tuto dobu jsme vyměnili již 187 oken. Loucký klášter je totiž národní kulturní památkou a jednou z dominant našeho města, proto mu věnujeme odpovídající pozornost a péči,“ řekl starosta města Jakub Malačka.

Do oprav vloží město 2,8 milionů korun. Stejně jako v předchozích letech bude žádat o dotaci z Ministerstva kultury z Programu záchrany architektonického dědictví. „Všechny repliky oken, jejich materiál i barevnost vychází z historických podkladů a jejich vzhled museli schválit památkáři. Okna jsou kastlová s otevíráním dovnitř a jsou vyrobena z masivu modřínu s nátěrem v barvě matné slonové kosti,“ upřesnil Malačka.

O Louckém klášteře

Areál Louckého kláštera byl v roce 2017 prohlášen za národní kulturní památku, je jednou z největších dominant města a jedním z nejcennějších dokladů pozdně barokního umění na Moravě. Znojmo je jeho vlastníkem od roku 2010, kdy jej na město bezúplatně převedl stát, avšak pod podmínkou nepřevoditelnosti majetku na další osoby po dobu dvaceti let.

Další podmínkou je využití areálu ve veřejném zájmu. Znojemští investovali peníze například do oprav bývalé jízdárny nebo fasády bývalé konírny. Od roku 2016 se po etapách pracuje na výměně oken. Areál Louckého kláštera je v současné době využíván zejména v suterénní části nového konventu, v objektu jízdárny a kladiva, a to společností Znovín Znojmo.