Na převzetí Louckého kláštera prakticky rezignovali představitelé města Znojma. Radní doporučili zastupitelům, aby vzali zpět žádost o bezúplatný převod areálu kvůli příliš přísným podmínkám. Stát patrně vyhlásí výběrové řízení na kupce Louky.

„Jednal jsem s prvním náměstkem ministerstva financí. Dozvěděli jsme se, že k posouzení naší žádosti o zmírnění podmínek bychom museli předložit podrobnější způsob využití a financování i harmonogram oprav,“ sdělil starosta Petr Nezveda. Podle jeho slov by nyní nebylo účelné, aby město vydávalo další peníze na studie a projekty pro žádosti o evropské peníze.

„Bezúplatný převod areálu Louckého kláštera městu byl pouze jednou z variant nakládání s touto kulturní památkou. Pokud Znojmo ustoupí od svého záměru, bude úřad zvažovat další alternativu, kterou mu umožňuje zákon,“ sdělila Lenka Kovaříková, ředitelka brněnského územního pracoviště Úřadu pro zastupování státu, který areál vlastní.

Podle starosty udělali představitelé města, co bylo v jejich silách, aby dosáhli zmírnění podmínek. Ty by město zavazovaly opravit klášter do deseti let a využít ho podle dříve zpracované rámcové studie.

„Stát stanovil nevýhodné podmínky. Dospěli jsme k závěru, že je nemůžeme splnit. Stát patrně dokáže s Loukou lépe naložit sám,“ poznamenal Nezveda.
Vývoj kolem kláštera pozorně sledují zástupci Znovínu, kteří část jeho prostor využili a oživili.

„Možná je škoda, že se město vzdává. Neviděl jsem ale příslušnou smlouvu. Pro nás se zatím nic nemění, máme smlouvu ještě na dvacet let,“ řekl ředitel Znovínu Pavel Vajčner.

Potvrdil, že vinařská firma nyní nechystá větší investice do pronajatých prostor. „Jednak investujeme jinde, jednak čekáme, jak se vše kolem vlastnictví vyvine. I proto, aby naše další záměry byly v kontextu se zamýšleným využitím kláštera případným novým vlastníkem,“ dodal Vajčner.

Zájem o koupi areálu bude mít patrně zahraniční investor zastoupený Radkem Kociánem. Ten dosud řídil společnost Balneo Medical Group, která o převod kláštera také žádala.

„Žádali jsme dvakrát a bez výsledku. V dalších jednáních už nebude zmíněná společnost figurovat. Zájem mých zahraničních partnerů ale trvá. Stejně jako záměr areál vlastnit, opravit a využít klášter jako vědecké a kongresové centrum,“ uvedl Kocián.

Investor má, podle jeho slov, zájem spolupracovat se Znovínem i s městem. „O návrhu, aby město od své žádosti ustoupilo, vím. Je to krok, který by usnadnil situaci. Nyní vyčkáme, jak se vše vyvine a jak bude dál postupovat příslušný úřad,“ dodal Kocián.

Do výběrového řízení na kupce kláštera se hodlá přihlásit. „Budeme požadovat, aby všichni zájemci prokazatelně doložili, nejen že mají peníze na nákup, ale také řádově desetinásobek na rekonstrukci,“ upozornil Kocián.