Vyřešení hádanky, co se stane s chátrajícím Louckým klášterem, se oddaluje. Zvláštní pracovní skupina doporučila radě města, aby Znojmo přestalo usilovat o bezúplatný převod památky od státu. Podmínky byly pro město příliš tvrdé.

„Shodli jsme se na tom, že nejsme schopni vyhovět požadavkům ministerstva financí, a proto zastupitelstvu doporučíme, aby město stáhlo žádost o bezúplatný převod,“ řekl starosta Znojma Petr Nezveda.

Stát například od města požadoval, aby do deseti let zvládlo rekonstrukci kláštera. Za každý rok zpoždění hrozil pokutou jeden milion korun.

„Aby tyto podmínky ministerstvo zmírnilo, požadovalo předložení podrobnější studie využití, způsob financování a časový harmonogram rekonstrukce Louky. Hledat investora, zkoušet fondy a říci nyní přesně, co by zde mělo být, je pro nás nemožné,“ dodal.

O areál kláštera už roky usiluje společnost Balneo Medical Group. Podle plánů organizace by v Louce mělo vzniknout velké konferenční centrum. Na jaře jednalo s městem. Pokud ze snahy o získaní kláštera Znojmo ustoupí, bude firma pokračovat dál sama ve spolupráci s řádem premonstrátů.

„Budeme usilovat o úplatný převod. Investici na rekonstrukci, která bude minimálně půl miliardy korun, zaštítí zahraniční kapitál,“ uvedl předseda představenstva firmy Radek Kocián.

Za jakých podmínek by pak mohla společnost Louku získat, ale stát představu zatím nemá. „V případě úplatného převodu by se musel nechat nejdříve vypracovat znalecký posudek a poté by bylo vyhlášeno výběrové řízení,“ řekla ředitelka brněnské pobočky Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových Lenka Kolaříková.

O tom, zda město nakonec ustoupí ze snahy o získání Louckého kláštera, rozhodnou radní a na jaře zastupitelé. Kocián tvrdí, že v případě, že jeho společnost Louku získá, bude se Znojmem spolupracovat.