„Dosud se nápoje podávaly v jednorázových plastových kelímcích. Jejich náhradou se měsíčně nepoužije tři tisíce kelímků a tři sta plastových šálků, které jako odpad končily ve spalovně. Ve finančním vyjádření to představuje úsporu téměř osmnáct tisíc korun za rok,“ sdělil za Rotary klub Jiří Výmola.

Terroir vín: Nejlepší vzorek hroznů? Dornfelder Pavla Matouše z Olbramovic

Hosty uvítali primář oddělení Jan Simonides, vrchní sestra Elena Voznicová a Pavel Jajtner. Primář za dar poděkoval a ocenil jeho několikeré přínosy. „Benefitem pro nás rotariány je radost z možnosti přispět ke zlepšení života v našem regionu i z toho, že jsme se mohli zapojit do ochrany životního prostředí, která musí být celosvětovou záležitostí. Znojemské nemocnici za tuto možnost děkujeme. A panu primáři Simonidesovi děkujeme za jeho spontánnost, se kterou se věnoval studentům,“ řekl prezident znojemského Rotary klubu Vojtěch Jaroš.

Na předávání s rotariány přišli i čtyři studenti, kteří jsou anebo byli účastníky Rotary programu mezinárodní výměny mládeže.