Stovky lidí znají devětapadesátiletého Lubomíra Málu z doby, kdy nosil uniformu důstojníka Pohraniční stráže, ale také z doby kdy šéfoval Okresnímu archivu ve Znojmě. Nyní se s ním mohou potkat při nejrůznějších jednáních. Mála je totiž starostou příhraničního Lukova.

Ve starostenském křesle sedíte první volební období, co vás do komunální politiky přivedlo?
Starostování dělám teprve devět měsíců. Předtím jsem nikdy v komunální politice nepracoval. Naposledy jsem byl zaměstnaný jako ředitel ve znojemském okresním archivu, ze kterého jsem odešel rovnou do důchodu. Protože mi ale doma byla dlouhá chvíle, začal jsem se zajímat o fungování zastupitelstva.

Čemu připisujete, že jste se hned stal starostou?
Od voličů jsem dostal dostatečný počet hlasů. Navíc si myslím, že velký vliv měl fakt, že jsem zdejší rodák. Dá se tedy říci, že mě lidi znají a já zase je. Proto si myslím, že i to byl jeden z důvodů, proč mě zastupitelé zvolili starostou.

Získal jste nejvíce hlasů?
Ne, byl jsem třetí. Bývalý starosta už totiž nechtěl v pozici dál pracovat a odstoupil. Místo něj jsem funkci nakonec převzal já.

Snažíte se navázat na práci bývalého starosty?
Samozřejmě. Pokračuji v tom, co zde bylo rozdělaného. Jednou z akcí je rozpracovaná kanalizace či vybudování sportoviště. Dále bývalé vedení koupilo budovu po policii, ve které vznikne nové sídlo obecního úřadu. Můj předchůdce je i dosud v zastupitelstvu a nadále mi pomáhá, radí, vysvětluje a zasvěcuje do problémů na úřadě.

Máte konkrétní vizi na období, kdy budete starostou?
Úkolem číslo jedna je vybudování kanalizace a všech inženýrských sítí k osmi parcelám, určeným ke stavbě rodinných domů. Potom už, jak jsem řekl, plánujeme opravit obecní úřad a vybudovat pro děti hřiště. Dále chceme řešit v podstatě běžné věci, které souvisí se životem a děním v obci.

Zmínil jste, že jste patnáct let stál v čele okresního archivu. Pomáhá vám bývalá profese i v pozici starosty?
Určitě ano, protože činnost státní správy je podobná jako na obci. Zkušenosti, které jsem zde získal, mohu uplatnit v administrativní činnosti, vedení a řízení lidí. Musím říct, že hodně mi pomáhají zastupitelé i účetní.

Protože jste neuvolněný starosta, jak často vás mohou lidé v kanceláři najít?
Jsem zde denně od osmi do dvanácti hodin. Pondělky a středy jsou úřední hodiny.

S jakými záležitostmi za vámi nejčastěji lidé chodí? Co je trápí?
Nejčastěji jsou to sousedské vztahy a urážky mezi lidmi. Ale dosud jsem neřešil nic závažného. Stává se, že za mnou přijdou i o víkendu.

Jaké nepříjemné věci jste musel řešit?
K největším rozbrojům dochází v domě s chráněnými byty, ve kterém žijí starší a mentálně postižení lidé. Problémy jsou i s mladými, kteří například za pár dní poničili opravenou autobusovou zastávku.

Stovky lidí vás znají, protože jste zastával vysokou funkci v uniformě pohraniční stráže. Jak na toto období vzpomínáte a jak jste se dostal k policii?
Můj táta byl policista a já jsem ho po vojně následoval. Prošel jsem hodně velitelských funkcí, asi až po tu nejvyšší a vzpomínám na toto období velice rád. Určitě zde byl vždy výborný kolektiv. Od policie jsem odešel jako velitel brigády.

Je nyní něco, na co jste pyšný?
Musím říct, že jsme úspěšní v získávání dotací. Například jsme ji získali na opravu kulturního domu. Podařilo se nám za přispění dotací rozjet i místní jednotku dobrovolných hasičů.

Lukov se nachází v Národním parku Podyjí, jaká je spolupráce s parkem?
Jsme ve Svazku Národního parku a nemůžu říct, že bychom se nikdy nedomluvili. Zatím tady nebyly žádné velké problémy, samozřejmě, jsme někdy museli přistoupit ke kompromisu.

Jak je to s ročním rozpočtem obce? Je Lukov zadlužený?
Nejsme vůbec zadlužení a rozpočet je tři a půl milionů korun. Velkým přínosem je pro nás i pět fungujících penzionů. Díky možnosti vyjížděk na kole se k nám hrnou turisté a cyklisté z celé republiky.

Pokud se vám bude ve starostování dařit a lidé vás opět zvolí, šel byste znovu do této funkce?
To bych hodně zvažoval. Nemá se říkat nikdy neříkej nikdy, ale už asi těžko. I přesto, že mě práce s lidmi baví a mám rád, když se mi daří, tak opravdu nevím.

Lubomír Mála

Věk: 59 let
Stranická příslušnost: bez PP
Narodil se v Lukově, několik let žil ve Znojmě a vrátil se do Lukova
Rodinný stav: rozvedený, dvě děti
Vzdělání: vysokoškolské
Zaměstnání: v důchodu, neuvolněný starosta, předtím patnáct let ředitel okresního archivu ve Znojmě