Podle starosty Pavla Málka z Jevišovic, který se zhostil role koordinátora starostů, se tak ale neděje nebo jen v omezené míře. Podle něj byl už v létě čas na uspořádání schůzky, kde by se ujasnila činnost obcí během pandemie. „Bohužel se tehdy neudělala ani žádná analýza hlavně ve spolupráci s hygienickou stanicí a dalšími odpovědnými složkami,“ vadí Málkovi.

Otazník podle něj visí i nad krizovým plánem Znojma. Starostové netuší, zda ho město aktualizovalo. „V současné době ani oficiálně nevíme, jak postupovat. Měly být hlavně zodpovězeny otázky, jaké jsou pravomoci starostů, jaká opatření jsou doporučována, jaké máme mít vybavení,“ vypočítal Málek.

Znojemská charita začala první listopadové pondělí vydávat polévku lidem bez domova. Zájemcům přibalila i roušku.
Bezdomovcům ve Znojmě dávali polévku. Charita přibalila pecen chleba i roušku

Starostům chybí i informace o finančním zabezpečení krizové situace a její řešení. „My dnes vůbec nevíme, zda je Znojmo připraveno, nebo zda bude potřebovat pomoc od okolních obcí,“ nemá jasno Málek.

Důležité informace si hledají sami

Na nedostatek informací a váznoucí komunikaci si stěžuje také místostarosta Božic Jiří Čada. „Jedinou informací, kterou dostáváme z oddělení krizového řízení městského úřadu Znojmo, jsou počty pozitivních osob s Covid-19 v naší obci. Tu jsme si navíc museli vyžádat, nehledě na to, že aktuální data jsou již volně dostupná a zveřejňovaná. Neznáme výstupy ze zasedání bezpečnostní rady, důležité informace si musíme sami vyhledávat z různých zdrojů a dle svého úsudku vytvářet vlastní postupy. Myslím si, že v době elektronické komunikace není toto sdílení informací žádným problémem a i Znojmo by jistě využilo zpětnou vazbu od nás pro lepší zvládnutí současné kritické situace," míní Čada.

Podle Málka chybí starostům i informace o připravenosti složek integrovaného záchranného systému ve správním obvodu Znojmo. „Stačilo by sdílet kontakty a přenos informací. Není dostupné ani to, zda firmy provozující plynovody, elektrorozvody nebo pitnou vodu jsou schopny zajistit provoz v pandemii. Abych tyto informace zjistil, musel jsem si je sám vytelefonovat a domluvit se na krizových kontaktech,“ zlobí se Málek.

Zimní údržba silnic na Znojemsku.
Znojemští jsou na zimu připraveni. Mají 450 tun soli

Bezpečnostní radě Znojma mají starostové za zlé, že nezasedla společně s nimi a nekoordinovala nebo nedoporučila vybavení ochrannými pomůckami a jejich nákup pro hasičské jednotky, zajištění provozu a vybavení škol či zajištění ochranných pomůcek pro zdravotníky. „Už dávno měl být vydán manuál, co je doporučeno zařadit do vybavení jednotek, u škol postrádáme instrukce. Takto si krizové řízení obce s rozšířenou působností nepředstavuji,“ dodal na adresu představitelů Znojma Málek.

Vedení Znojma odkazuje na portál

Vedení Znojma se brání. Podle vyjádření představitelů města prostřednictvím tiskové mluvčí, mají starostové informací dostatek. A odkazují je na portál krizového řízení KRIZPORT. „Obce denně dostávají aktuální informace o počtech pozitivně testovaných zasílané z Ústavu zdravotnických informací a statistiky. Starostové byli seznámeni i s tím, že se v případě jakýchkoliv dotazů mají obracet na našeho krizového manažera, dostali na něj přímý kontakt. Mnozí tak také činí. Krizové plány jsou zveřejněny na portálu krizového řízení KRIZPORT, kam má každý starosta obce přístup,“ uvedla mluvčí znojemské radnice Zuzana Pastrňáková.

Tam podle ní najdou starostové také usnesení z jednání Bezpečnostní rady Znojma, aktuální informace Integrovaného záchranného systému kraje i připravenost na zásobování pitnou vodou, elektřinou a plynem. „Po jednání bezpečností rady se také zveřejňují tiskové zprávy,“ dodala Pastrňáková.

Na starosty požadovaný manuál týkající se například zásob ochranných pomůcek, zajištění provozu škol a školek odkázala na Ústřední správní úřady (ÚSÚ). „Problematika ochranných pomůcek, provozy škol a školek jsou řešeny cestou ÚSÚ,“ odpověděla.

Jeřábníkovi se udělalo špatně. Zachránil ho hasič na laně.
Netradiční zásah: jeřábníkovi se udělalo špatně, zachránil ho hasič na laně

Finanční krizový plán má Znojmo podle mluvčí zajištěný. „Částka určená na krizové situace je součástí rozpočtu města. Stejně jako u každé obce. Toto každý ze starostů ví. Aktuální potřebu finanční podpory od okolních obcí nemáme,“ ujistila Pastrňáková.

Pro upřesnění dodala, že v každé obci probíhá po komunálních volbách metodická kontrola ze strany Hasičského záchranného sboru, za účasti pracovníka krizového řízení znojemského úřadu. „Účelem je, aby obec byla připravena na krizové situace. Starostové jsou seznámeni s principy krizového řízení, každý z nich je upozorněn na existenci krizového portálu KRIZPORT, kde mají po přihlášení k dispozici potřebné údaje, kontakty, plány, vzory dokumentů, usnesení z konaných Bezpečnostních rad a podobně. Správcem krizového portálu je Hasičský záchranný sbor,“ uzavřela Pastrňáková.