„Nyní jich vyšetříme zhruba pět set pacientek měsíčně. Ministerstvo zdravotnictví požaduje pět tisíc vyšetření ročně,“ řekl ředitel znojemské nemocnice Miroslav Kavka. Je tak pravděpodobné, že akreditační komise potvrdí fungovaní zařízení i na další roky. Zasednout by měla do konce roku.

Nemocnice také koupila speciální přístroj, který umožňuje přesnější a včasnější diagnózu rakoviny prsu v první uzlině. „Právě tato uzlina má největší pravděpodobnost, že bude postižena zhoubným onemocněním,“ řekl Kavka.

V Česku ročně onemocní rakovinou prsu téměř šest tisíc žen. U většiny z nich je nádor objeven v časném stádiu, což usnadňuje léčbu. Češky ve věku od 45 do 69 let se mohou zdarma jednou za dva roky podrobit preventivnímu vyšetření na mamografu. Na mamografické vyšetření prsu ve screeningovém programu zatím ale přišlo jen čtyřicet procent českých žen.

Mamograf je lékařské diagnostické zařízení, sloužící k diagnostice a prevenci nádorových onemocnění ženského prsu. Mamograf pracuje na principu denzitometrie, tedy vyhodnocení změn v hustotě tkáně, prozařované relativně měkkým rentgenovým zářením Oblasti se zvýšenou hustotou a nehomogenitami jsou specifické pro nádorový proces. Pro zvýšení citlivosti metody se vyšetřovaná tkáň stlačuje na vrstvu sedm až deset centimetrů pomocí speciálních kompresních desek, které jsou součástí zařízení.