Kdy zamýšlí obec školu znovu otevřít?
Už od září. Souhlasu ministerstva školství jsme dosáhli až na odvolání, protože v řádném termínu loni jsme neuspěli. Ministerstvo ale uznalo naši argumentaci a letos v dubnu obnovu školy schválilo.

Jak dlouho byla škola v Kuchařovicích prázdná?
Jeden školní rok. Končila loni v srpnu. Obnova jednoduchá není, už proto, že existuje dlouhodobý záměr kraje a ministerstva školství, že pokud je v okolí do nějakých pěti kilometrů další škola, která nemá naplněnou kapacitu, tak úřady nerady povolují nové školy. Měli jsme ovšem zkušenosti s tím, jak složité bývalo umístit žáky na prvním stupni, protože volná místa bývají spíše ve vyšších ročnících, odkud žáci už odchází na gymnázia. To jsme uvedli i v odvolání a ministerstvo nám vyhovělo.

Kdy jste se rozhodli, že chcete waldorfskou školu?
Už před rokem jsme uvažovali, že chceme trochu jinou školu. Oslovil nás přitom spolek EduZa, který usiluje o vznik waldorfské školy na Znojemsku, a hledali vhodné prostory. Nám se ta myšlenka a celý waldorfský systém docela zamlouval.

Čím se vyznačuje waldorfská škola?
Hodně se zaměřuje na konkrétního žáka. Velký důraz také klade na to, aby děti četly s porozuměním, hodně rozvíjí slovní zásobu. Děti tvoří básničky a texty, aby věděly, o čem čtou. Od první třídy bude škola učit angličtinu a němčinu, ale opět nejdříve formou básniček a písniček, aby děti vstřebávaly intonaci jazyka. Důraz klade na prožitek a zkušenost, práci s rytmem. Výuka v epochách umožňuje vstřebat látku do hloubky. Škola je také zaměřena hodně prakticky, aby si děti všechno osahaly, to platí například o přírodovědě a vlastivědě. Žáci nemají klasické učebnice, ale tvoří si svůj sešit, aby na všechno přišly samy. Ukázku waldordské výuky nabídneme v kuchařovické škole ve čtvrtek od pěti hodin odpoledne.

Bude vůbec letos do obnovené školy v Kuchařovicích zápis?
Bohužel jsme termín zápisů nestihli, kvůli odvolání, o kterém jsem už mluvila. Většina dětí už je někde zapsaná. Do školy přejdou některé děti z vyšších ročníků, ale ty ještě budou mít vyučování, na které jsou zvyklé z předchozí školy. Pokud nastoupí nějací prvňáci, ti už budou mít waldorfskou školu. Pokud by ještě nějací rodiče měli zájem svoje dítě posílat do naší školy, mohou poslat žádost o přestup a my nezbytné náležitosti vyřídíme.

Kolik očekáváte, že budete mít v září skutečně žáků?
Máme mnoho zájemců z řad rodičů čtyř či pětiletých dětí, proto předpokládám, že od příštího roku už vzniknou pěkné třídy. Letos odhaduji, že nastoupí šest nebo sedm dětí do první třídy. Do vyšších ročníků se spojenými třídami nastoupí kolem patnácti dětí. Musíme ale počítat s tím, že celková kapacita školy je nyní čtyřicet dětí.

Bude malá škola znamenat větší výdaje pro obec?
Musíme platit jak provoz, tak učitele, ale zas tak velký rozdíl to nebude, protože provoz musí obec platit vždy, bez ohledu na to, kolik je ve škole žáků. Zastupitelstvo jednoznačně zachování školy podporuje. Ostatně letos máme výročí 125 let od vzniku školy, což je o důvod víc ji udržet. V obci pořádáme hodně akcí a děti při nich chybí.

Jak dlouho jste pracovala v kuchařovické a suchohrdelské škole?
Osmnáct roků, z toho devět let jako ředitelka, až do loňska. Na vedení nové školy vypíšeme konkurs, hlásit se do něj nebudu. Pracuji ale ve školní družině, kterou nám v Kuchařovicích kraj od ledna schválil.

Ve školství působíte dlouho?
Vlastně už od svých patnácti let mám nějaké aktivity spojené se školstvím. Pracovně jsem prošla domem dětí, výchovným ústavem i základní školou. Měla jsem i krátkou přestávku, ale myslím, že se ve školství takovou dobu vydržet dá. Děti jsou totiž pořád stejné. Moje zkušenost je navíc taková, že malá škola je pro učitele balzám. Má totiž rodinnou atmosféru, kde se děti chovají jinak než ve velké, anonymní škole a učitelům se tam také jinak a lépe učí.

Proto vám o zachování školy v Kuchařovicích tolik jde?
Za dvacet let, co v Kuchařovicích žiji, mi přirostla k srdci obec i škola. Mohla jsem ve škole za sebou loni zavřít dveře a jít si po svém, ale nedalo mi to. Vznik nové školy byl velký boj a ještě pár let budeme bojovat, než se dostane do povědomí. Víme, že mávnutím kouzelného proutku ji nenaplníme.