Průvod masek, koblihy, trdelník, zabíjačka i alkohol. To vše patří k masopustnímu období, které začíná právě tento týden.

„Dříve už ve čtvrtek začínaly přípravy. Lidé chystali velkou hostinu, která se skládala převážně z tučných jídel. Měli zabíjačku, smažili koblihy a na Znojemsku byly specialitou trdelníky. V neděli byla tancovačka a v úterý, kdy masopust končil, chodil průvod masek,“ přiblížil konání masopustu v dřívějších dobách historik znojemského muzea Jiří Mačuda.

Masopustu se na Moravě také říká ostatky nebo fašank. Pořádal se po celé Evropě a jeho tradice spadá do hluboké historie. „Masopust je prastarý zvyk, který spadá do doby ještě před křesťanstvím. Lidé se snažili průvodem masek a konzumováním speciálních pokrmů zajistit bohatou úrodu v nadcházejícím zemědělském roce. Šlo i o vítání jara,“ poznamenal Mačuda.

Masopustní veselí se koná šest týdnů před Velikonocemi, ale vždy tomu tak pravděpodobně nebylo. „Dříve, než masopust zasáhlo křesťanství, býval asi o něco později. Šlo spíše o vítání jara,“ dodal historik.

Tradice masopustu se na Znojemsku stále udržuje. V mnoha obcích pořádají karnevalové reje. I ve městě Znojmě se lidé dočkají průvodu masek. Bude se konat příští týden v úterý, což je přesně ten den, kdy by se dle tradice měl pořádat.

„Patnáct minut před třetí hodinou odpoledne zahájí masopust na městském úřadě starosta města. Ve tři hodiny bude na Masarykově náměstí slavnostní představování masek. Následovat bude průvod městem, který zakončí svou pouť v prostorách gymnázia a pedagogické školy na Pontassievské ulici, jejíž žáci se na akci budou podílet,“ informují internetové stránky Znojma.

Velký masopustní průvod chystají na tuto sobotu v Dobšicích. „Chodívá kolem třiceti lidí. Letos jsme pozvali i děti ze znojemského dětského domova. Součástí průvodu je koňská bryčka s harmonikářem. Toho pro letošní rok vystřídá flašinetář,“ popsal starosta Dobšic Jaroslav Jenšovský.

Rej masek začne v devět hodin ráno. Od osmi večer se pak koná taneční zábava se skupinou Černej kašel. Ve stejný den se v Dobšicích bude konat ještě jiná akce, jíž je Putování po dobšických sklípcích. „Návštěvníci budou mít možnost se seznámit s masopustním veselím na vesnici,“ podotkl Jenšovský.

Na tuto sobotu připravili masopustní veselí i v mnoha jiných obcích na Znojemsku jako třeba v Hrádku, v Šafově nebo Rakšicích. Ve Vranově nad Dyjí navíc čekají na milovníky dobrého jídla vepřové hody. Vyhodnocená bude nejhezčí maska. Hrát budou Paroháči.

Karnevalovou atmosféru mohou lidé nasát již tento čtvrtek. Sokolové připravili dětské sokolské šibřinky. „Jsou to již čtrnácté šibřinky v novodobé historii znojemské tělocvičné jednoty Sokol. Přesně v den konání šibřinek uplyne sto padesát let od založení organizace Sokola. Letošní šibřinky mají motto: Sto padesát let v pohybu,“ nastínila členka Sokola Věra Macounová. Spousta veselí a nevázaného masopustního v dovádění maskách propukne v historické budově znojemské sokolovny ve čtvrtek od čtyř hodin odpoledne.

MASOPUST 2012

16. 2. Sokolské šibřinky Sokolovna Znojmo od 16 hodin
18. 2. Fašank v Moravě hotel Morava, Znojmo od 19.30 hodin
18. 2. Masopustní rej Dobšice průvod od 9 hodin, taneční zábava ve 20 hodin
18. 2. Masopust Hrádek -Kulturní dům od 20 hodin
18. 2. Masopust Šafov
18. 2. Masopustní průvod v Petrovicích u Moravského Krumlova
18. 2. Maškarní ples ostatky Orlovna Moravský Krumlov-Rakšice od 20 hodin
21. 2. Masopust ve Znojmě od 15 hodin půjde městem průvod