Už žádná ostrá střelba, ale jen vyplašené stádo ovcí a jehňat vítá v dnešních dnech turisty, kteří zavítají do prostorů bývalé vojenské střelnice v Mašovicích. O desítky hektarů půdy se stará Správa Národního parku Podyjí. Objekty po vojácích slouží jako sklady, nebo v nich bydlí místní lidé.

„Na zastavěných plochách máme asi sedm budov. Ve dvou z nich bydlí sociálně slabší občané a zbytek slouží jako sklady,“ uvedl starosta Mašovic Libor Jurka.

V místech, kde kdysi parkovala těžká vojenská technika včetně tanků, leží dnes stohy slámy. V sousedství skladů, na dohled od bývalé řídící věže, je přízemní obdélníková budova, která dříve sloužila jako strážnice. Hned za ní začíná les. Už deset let tady bydlí jedna rodina.

„Teď v zimě je tady klid, ale přes léto je tu docela rušno. Jezdí sem koňáci, mívají tady závody. Policisté sem chodí cvičit své psy a občas se objeví nějaký bývalý voják a všechno si fotí,“ řekla Lubomíra Kunaiová.

Strach z bydlení na atypickém místě už dávno nemá. „Na ten klid a samotu jsem si už zvykla. Postupně vše modernizujeme, právě zařizujeme pro děti internet,“ vysvětluje dění na střeše budovy.

Stádo ovcí

Jen několik desítek metrů od jejího obydlí je rozlehlá louka. Kdysi bývala hlučná, plná vojáků a střelby. Dnes se v jejím středu pase za ohradníkem stádo ovcí.

„Už delší dobu zde zajišťujeme pastvu ovcí a koz, díky kterým jsou travnaté plochy spásány,“ vysvětlil ředitel Správy NP Podyjí Tomáš Rothöckl. Právě správa parku podědila po armádě na osm desítek hektarů luk a lesa.

„Od začátku jsme věděli, že revitalizace prostoru by stát stála značné prostředky. Proto ministerstvo nechalo vypracovat odbornou studii. Vyplývá z ní, že na jedné části se budou pást ovce nebo ji budeme kosit. Na další části budeme sledovat dopady po bývalém působení vojska a třetí možnost byla klasické obhospodařování zemědělské, nebo lesnické,“ vysvětlil ředitel.

Ochranáři chtějí velkou plochu bývalé střelnice zachovat. „Nic zásadního měnit nechceme. Mělo by tam zůstat velmi pestré travinno-bylinné společenstvo s keříky. Prostor je součástí ptačí oblasti a vyskytují se zde i chráněné druhy v rámci evropského systému Natura 2000,“ dodal Rothröckl.
Po ostrých střelbách vojáků zůstal částečně poškozený lesní porost, zejména v místech, kam dopadaly kulky.

Kulky ve dřevě

„Několikrát jsme měli reklamaci, když jsme prodali kulatinu a na pile zjistili, že se jim špatně řeže, protože v ní vězely projektily,“ přiblížil Rothröckl.
Podle odborníků je prostor bývalé střelnice zajímavým typem krajiny. „Nikde jinde se nic podobného nevyskytuje. Za působení vojska zde vzniklo zajímavé rostlinné a živočišné společenstvo,“ uzavřel Rothröckl.