Mašovický lom patří mezi nejlépe zrekultivovaná místa v Evropě.

Společnost Českomoravské štěrkovny za obnovu tohoto místa obdržela v těchto dnech v Bruselu významné ocenění v mezinárodní soutěži o nejlepší projekty v oblasti udržitelného rozvoje a dostala zvláštní cenu za rekultivaci kamenolomu. „Je to pro nás velmi významné ocenění, které jsme navíc získali jako první subjekt z České republiky,“ řekl generální ředitel společnosti Marek Novotný. „Ještě větší radost mám však z toho, že se nám podařilo vytvořit mnohem cennější přírodní lokalitu, než jaká zde byla před těžbou,“ upřesnil Novotný.

Těžební činnost v lomu v Mašovicích byla ukončena už před osmi lety. Důvodem pro zastavení více než třicetileté těžby byl tehdejší útlum stavební výroby v regionu a současně veřejný zájem ochrany přírody v této lokalitě.

Mašovický kamenolom patří mezi evropsky významné lokality, které registruje národního seznam Natura.

„V lomu žije kriticky ohrožený druh čolka dravého. Znojemsko je jediné místo v České republice, kde se tento obojživelník stále nachází,“ sdělil Jan Kos ze Správy národního parku Podyjí .

Kromě bývalého kamenolomu se čolek dravý vyskytuje i na jiných místech Mašovic a v okolí Podmolí.

Společnost Českomoravské štěrkovny místo zrekultivovala hlavně kvůli vzácné přírodní lokalitě.

„Naším dlouhodobým cílem bylo využít bývalého kamenolomu ve prospěch krajiny a obnovené místo nyní vytváří podmínky pro existenci vzácných druhů zvířat,“ řekl další představitel společnosti Karel Lorek.

„Celkové náklady na rekultivaci lomu Mašovice přišly na sedm milionů korun. Společnost navíc areál lomu nadále spravuje,“ dodal Lorek.

Mašovický lom láká v létě hodně lidí, kteří se na krásném místě chtějí vykoupat. Lokalita je ale z hlediska bezpečnosti lidem nepřístupná.

„Vstup do lokality je zakázán. Voda každým rokem v lomu stoupá a teď je hluboká zhruba patnáct metrů,“ informoval starosta obce Mašovice Libor Jurka.

Kromě lomu v Mašovicích rekultivují Českomoravské štěrkovny na Znojemsku také vytěžené části v Tasovicích a Božicích.