„Tohle naleziště označujeme jako depot, tedy skupiny keramiky, kterou naši předkové do jámy záměrně a obřadně uložili,“ řekl Zdeněk Čižmář. Hrnce byly v jámě uložené v pravidelných rozestupech, všechny dnem vzhůru. „Toto při běžných archeologických nálezech nebývá. Některé hrnce jsou navíc kompletní, naprosto neporušené, komentoval nález archeolog. Výzkumníci nejprve objevili dvě jámy, které obsahovaly střepy keramiky, datující se k počátkům Mašovic, tedy do dvanáctého století našeho letopočtu.

„Třetí jáma je pro nás nejzajímavější. Je to malá zásobnice se vstupní předhlubní. Tento objekt sloužil zřejmě k uskladňování obilí. V hromadě se pak objevila celá nádoba, tenkostěnný, grafitem vyleštěný šálek a na dně jámy byly po obvodu rozestavěny další nádoby,“ upřesnil Čižmář. Jáma nakonec vydala šest takových nádob starých tři tisíce let.

Podle odborníků jde na Moravě o ojedinělý nález. „Na Znojemsku máme jen málo takových případů z podobných výzkumů,“ doplnil Čižmář.
Díky všem nálezům mohou vědci jednotlivé výzkumy propojit. „Můžeme tak získat kompletní plán prozkoumaných ploch,“ vysvětlil Čižmář.
Nález v Mašovicích však není první letošní.

„Měli jsme možnost sledovat dvě další klíčové lokality, typické pro mladší dobu kamennou. Jednu v Mašovicích na stavbě rodinného domku. Našli jsme celou kolekci nálezů z doby 4500 let před naším letopočtem,“ uvedl archeolog. Výzkumníci zde našli různé nádoby jako mísu na nožce, hrnec, malované fragmenty keramiky, či dvě malé plastiky zvířátek.

Další místo bylo na trase Nivky v Hlubokých Mašůvkách. „Při rekonstrukci cesty jsme našli asi pět pravěkých objektů patřící ke kultuře s lineární keramikou. To znamená období 5200 let před naším letopočtem.