„Na pořadu jednání jsou také dvě rozpočtová opatření, řád obecního pohřebiště a návrh na zrušené dvou obecních vyhlášek. Jedna dosud upravovala řád obecního pohřebiště a druhá stanovuje místní poplatek za psy,“ sdělil v oznámení starosta Libor Jurka. Zastupitelé zasednou v pět odpoledne na obecním úřadu.