Z téměř dvě stě padesáti studentů osmi různých oborů Gymnázia, Pedagogické školy a Obchodní akademie ve Znojmě neuspělo sedmadvacet studentů, což je zhruba dvanáctiprocentní neúspěch. Podle slov ředitele školy Leoše Gretze byli vůbec nejúspěšnější studenti osmiletého gymnázia. „Odmaturovali všichni, sedmnáct jich mělo dokonce vyznamenání. U čtyřletého gymnázia neuspěla jedna studentka, a to při zkoušce z matematiky," vypočítal Gretz.

Jak doplnil, velkým překvapením pro něj byly studentky oboru předškolní a mimoškolní pedagogika. „Jedenáct děvčat si dokonce zvolilo dobrovolně didaktický test z matematiky, což jsem neočekával," dodal Gretz.

Odborné školy mají výsledek horší

Dodal, že oproti gymnáziu nebo pedagogické škole byly výsledky horší u odborných škol. „Studenti bohužel nečtou a to je také jeden z důvodů, proč devět žáků z oboru informační technologie neuspělo na ústní zkoušce z českého jazyka," zakončil ředitel školy.

Na znojemském gymnáziu Dr. Karla Polesného neuspělo u „zkoušek dospělosti" pět studentů ze sto sedmatřiceti. Třem se nepodařil didaktický test z matematiky.

Na krumlovském gymnáziu z devětačtyřiceti maturantů neuspěli dva. „Jsou to naše obvyklé výsledky, neúspěch se týká profilové části, státní maturity nedělají naším studentům obecně žádné větší obtíže," podotkla ředitelka krumlovského gymnázia Dagmar Holá.

Na Střední škole dopravy, obchodu a služeb v Moravském Krumlově neuspělo u maturitních zkoušek šestnáct studentů z jednasedmdesáti. Zástupci školy jsou s výsledkem, který koresponduje s celorepublikovým průměrem, poměrně spokojeni. „Myslím si, že by bylo dobré vyzkoušet státní maturity v devátých třídách základní školy a možná bychom dospěli k překvapivému výsledku. Je přirozené, že gymnázia mají téměř stoprocentní úspěšnost, my se držíme obvykle celorepublikového průměru. Nyní se nám bohužel stalo, že v matematice neuspěla více než polovina třídy," podotkl zástupce školy Jindřich Pelaj a uvažoval nad tím, jestli osmdesát procent populace skutečně potřebuje mít středoškolské vzdělání, tak jak je to nyní obvyklé.

Dosud nejhorší neúspěšnost u maturit v zemi

Opravný termín čeká neúspěšné studenty na podzim. Dvacetiprocentní neúspěšnost u státních maturit v celé zemi je dosud nejhorší výsledek od jejich zavedení roku 2011. Výsledky zveřejnila v pátek společnost Cermat, která maturity zajišťuje. Letos se prohloubil celorepublikově rozdíl mezi jednotlivými typy středních škol. Na gymnáziích státní maturitu nezvládla tři procenta studentů. Na nástavbách, které byly na opačném konci spektra, to bylo pětačtyřicet procent.

Studenti povinně maturují z českého jazyka, jako druhý předmět mají na výběr matematiku, nebo cizí jazyk. Stejně jako loni mají i letos všechny zkoušky jen jednu úroveň obtížnosti. Maturity mají kromě společné části i profilovou, kterou si školy zajišťují samy. Podle informací iDNES ministerstvo školství počítá do budoucna s řadou změn. Rozdílné zkoušky by měla mít gymnázia, odborné i učňovské školy.