Místo vylepšení rozpočtů v čase škrtů citelný propad zavedených příjmů. Tak vypadá z hlediska obecních kas změna pravidel pro danění loterijních společností schválená Poslaneckou sněmovnou. Znojemský starosta Vlastimil Gabrhel si k situaci kolem automatů připraví rozbor. První muž Chvalovic Zdeněk Karpinski uvítal, že loterijní společnosti mohou dál rozhodovat, kam pošlou část svých odvodů.

„To, co ve Sněmovně schválila hazardní koalice, je velký průšvih. Loterijní firmy budou jako jediné rozhodovat o tom, kam pošlou část svých povinných odvodů. Navíc pánové Babák a Suchánek prosadili, že tyto firmy nebudou podléhat místním poplatkům,“ hodnotil hlasování poslanec Jan Farský, starosta Semil.

Podle něj bude mít schválená změna citelný dopad na rozpočty obcí. „Kdyby prošel původní návrh na vyšší zdanění a rozdělení výnosu mezi stát a obce, činily by celkové příjmy z hazardu v případě Semil místo nynějších dvou a půl milionů asi pět milionů. Pokud vstoupí v platnost nyní schválená verze, očekávám příští rok příjmy jen do pěti set tisíc korun,“ doplnil poslanec.

Téměř devítitisícové Semily letos hospodaří s rozpočtem ve výši necelých sto šedesát milionů korun.

Rozhodnou fakta

Znojemský starosta Vlastimil Gabrhel chce vliv novely a celkovou situaci kolem automatů ve městě vyhodnotit a o dalším postupu rozhodnout podle shromážděných dat. „S novou legislativou se seznámíme a spočítáme její případné dopady na rozpočet a příjmy města. Na celou věc se musíme dívat střízlivě a rozhodovat podle faktických informací,“ řekl starosta Znojma.

Podobně se staví i k úvahám o možnostech regulace. „Musíme uvážit finanční i bezpečnostní pohled. Posoudit, kolik automatů ve městě je a kde jsou rozmístěny. Oproti jiným městům máme tu výhodu, že automatů v centru není mnoho,“ dodal starosta.

V letošním rozpočtu Znojmo předpokládá příjmy z místních poplatků za automaty pět a půl milionu korun, další necelé dva miliony činí odvody výtěžků z provozování loterií. Ministerstvo financí evidovalo ve Znojmě k počátku září pět set třiaosmdesát povolených videoterminálů. Starších typů automatů radnice evidovala ke stejnému datu sto patnáct.

Skutečnost, že poslanci loterijnímu průmyslu ponechali možnost rozhodovat, kam pošlou část svých povinných odvodů, uvítal starosta Chvalovic Zdeněk Karpinski. „Pro nás je lepší, když o příspěvcích rozhodují firmy, které tady podnikají než stát,“ poznamenal Karpinski.

Upozornil přitom, že provozovatelé kasin v komerční zóně v Hatích nemají s obcí žádnou smlouvu a podporují ji ze svého rozhodnutí. Vliv dobrých vztahů radnice a kasin na stav kasy jedné z nejzámožnějších obcí v regionu byl i tématem komunální volební kampaně. Lidé ve Chvalovicích totiž našli před volbami ve svých schránkách otevřený dopis, který je varoval, že pokud mezi nově zvolenými zastupiteli a firmami z Hatí nebude panovat náležité porozumění, mohou peníze začít putovat jinam. Volby pak vyhrála kandidátka loajálního a později zesnulého starosty Jaroslava Stáni.