Znojmo studuje analýzy, Krumlovští jednají o návrhu smlouvy. Únanovští zastupitelé rozhodnou, zda obec menší část vybraných poplatků za skládkování vrátí obcím zpět.

„Pracujeme na tom, abychom náklady na komunální odpad co nejvíce a systémově snížili. Jeden krok k tomu již udělala rada města na svém posledním zasedání, kde schválila cenovou přílohu se společností .A.S.A. EKO. Mimo jiné se nám podařilo vyjednat slevu čtyřicet korun na tunu odpadu, budeme ale pracovat na mnohem výraznějších úsporách," sdělil starosta Znojma Vlastimil Gabrhel.

Město ročně likviduje kolem šesti tisíc tun odpadu, za tunu platí po dojednané slevě dvanáct set sedmdesát korun. „Velkých úspor přitom dosahujeme tříděním, za které město dostalo už několik ocenění. Nyní chystáme zlepšení systému nakládání s bioodpadem, zejména v příměstských částech. Jednáme o dotaci na pořízení příslušných nádob, zvažujeme vhodné změny organizace svozu," dodal starosta.

Zástupci města také povedou jednání se spalovnou. „Na základě analýz rozhodneme, zda pro nás nebude zajímavější a efektivnější přechod ze skládkování na spalování," naznačil starosta.

Josef Esterka, šéf společnosti .A.S.A. EKO, která pro město spravuje většinu odpadového hospodářství, chystané změny chápe. „Ústup od skládkování je trend, postupně je zdražují zákonem předepsané poplatky. Preference spaloven, které jsou nejlevnější, tedy dává smysl, s tím nemáme problém. Jen bude zapotřebí najít odpověď, jak dostat odpad, a to nejen ze Znojma, nejvýhodněji do spalovny. Únanovská skládka je pár kilometrů za městem, nejbližší spalovna je v Brně. Pro přepravu odpadu bude nutné najít nějaké celkové řešení," konstatoval ředitel.

ČÍSLA O ODPADECH
Množství odpadu za rok
Znojmo:6 tisíc tun
Mor. Krumlov:1,6 tisíce tuny
Některé náklady na odpad (Znojmo):
Svoz: 891 tisíc korun/měsíc
Pronájem nádob: 144 tisíc/měsíc
Cena za tunu: 1270 korun
Skládkovné v Únanově:
500 korun za tunu (poplatek ze zákona)

Starosta Únanova považuje současný vývoj za logický. „Snaha Znojma tlačit na snížení ceny je zcela legitimní. Problém je v tom, že zatím chybí nový zákon o odpadech a nelze tedy předjímat přesnou podobu a výši poplatků za skládkování v příštích letech. Jisté je, že skládky půjdou do útlumu a poplatky porostou. Proto je třeba hledat nové řešení likvidace odpadů pro celý region. Osobně myslím, že není důvod rozhodovat ukvapeně, protože na nový zákon si nejspíš rok či dva počkáme," uvedl Fabík.

Současně ovšem naznačil, že Únanov má zájmem motivovat města a obce, aby se skládkováním neskončily dřív, než to bude nutné. „Chceme obcím určitým způsobem poděkovat za dvacet let spolupráce. Zřejmě už na březnové schůzi zastupitelstva předložíme návrh, abychom obcím určitým způsobem vraceli část poplatku za skládkování podle uložených tun. O podrobnostech rozhodnou zastupitelé," dodal Fabík.

Z pěti set korun poplatku za tunu odpadu by mohly radnice dostat zpět zřejmě do sto korun s tím, že uspořená suma by měla nějakým způsobem zůstat v odpadovém hospodářství města či obce.

Se spalovnou již jednají i představitelé radnice v Moravském Krumlově. „Naší výhodou je, že máme velmi levnou vlastní svozovou firmu. Na přechod od skládek ke spalovnám už se chystáme. Jednak nám to bezprostředně přinese úspory, jednak budeme mít výhodu, až začne být po službách spaloven větší sháňka, když bude nakonec skládkování zakázané. Konkrétní návrhy projedná rada města, pokud je doporučí, předložíme je ke schválení již březnovému zastupitelstvu," informoval starosta Krumlova Tomáš Třetina.