Jeden z největších prodejů pozemků v chráněných územích schválili v úterý na svém mimořádném zasedání znojemští zastupitelé. Státu prodali desítky hektarů lesních pozemků na území Národního parku Podyjí. Město získá čtyřicet milionů korun.

„Je to pro nás příznivá zpráva. Pozemky získá stát, správa parku o ně bude pečovat podle příslušných pravidel. Podle finančních možností se snažíme o vykupování pozemků jiných vlastníků na území parku soustavně, tento případ je ale výměrou i cenou jeden z největších nejen v Podyjí, ale v celé republice,“ sdělil ředitel správy parku Tomáš Rothröckl.

Zvláštní pravidla

Představitelé Znojma poukázali na to, že pozemky a lesy na území parku podléhají zvláštním pravidlům.

„Jsou to pozemky, které buď nejsou vůbec hospodářsky využitelné, nebo jen málo. I pokud jsou snadno dostupné fyzicky, nakládání s nimi velmi výrazně omezují pravidla platná pro jednotlivé zóny národního parku,“ argumentoval starosta Znojma Petr Nezveda.

Někteří zastupitelé zpochybňovali, zda město dostane za desítky hektarů pozemků a lesů dost peněz.

„Podle některých odhadů je cena výrazně vyšší. Proč bychom museli prodávat teď? Můžeme počkat, až se najde někdo, kdo dá víc,“ řekla senátorka a šéfka opozice v zastupitelstvu Marta Bayerová

Starosta Nezveda kritiku odmítl. „Stát má na pozemky předkupní právo ze zákona. Pochybuji také, že bychom našli jiného kupce. Mimoto, s ohledem na současnou ekonomickou krizi je velmi pochybné, zda by park a stát měli v příštích letech vůbec nějaké peníze na výkup těchto pozemků,“ podotkl starosta.

Vedoucí odboru rozvoje znojemské radnice Zdeněk Čižmář připomněl, že jednorázový zisk z prodeje mnohonásobně překročí přínos, který dává znojemské pokladně celé městské lesní hospodářství.

„Když si vezmeme, kolik celé Městské lesy přispěly do rozpočtu města, pak prodejem těchto pozemků, které stejně nemůžeme hospodářsky využít, získáme tolik, co z celých lesů za dvacet let,“ vysvětlil zastupitelům Čižmář.

Diskusi zastupitelů nechtěl ředitel Rothröckl příliš komentovat. Odmítl ovšem, že by kupní cena byla podhodnocená.

„Odpovídá realitě a je nutné si uvědomit právě to, že pozemky na území Národního parku nejsou určeny k hospodářskému využití. Snaha získávat je do státního vlastnictví je politikou resortu životního prostředí v závislosti na finančních možnostech,“ dodal ředitel.

Prodali vše

Znojmo nyní Národnímu parku prodalo všechny své pozemky na jeho území. Vesměs jde o půdu, která městu připadla podle zákona a posléze rozhodnutím soudu ve sporu s řádem křížovníků.

„Další tak rozsáhlý majetek obce na území parku není. Jednotlivé obce ale stále určité pozemky vlastní. Jak s nimi naloží je v první řadě věcí jejich rozhodnutí. Jsme připraveni k jednání s nimi i s dalšími vlastníky. Každé jednání je individuální, vždy záleží na zájmu vlastníků dohodnout se na podmínkách a samozřejmě také na finančních možnostech,“ konstatoval ředitel Röthrockl.