Radní do komise jmenovali jedenáct stejných členů jako v minulém období. Pět z nich jsou městské úřednice v čele s tajemnicí, další jsou ze škol a podobných institucí zřizovaných městem či krajem.

Sdružení pro Znojmo se svou nominaci pokusilo zopakovat. „Obrátili jsme se na radu, aby doplnili Otto Boudu podle původního návrhu. Nominovali jsme ho jako předsedu Okrašlovacího spolku, členem žádné politické strany není. Dostali jsme odpověď, že rada už své rozhodnutí měnit nebude a že komise zůstane apolitická. Takovému argumentu ovšem nerozumím," řekl opoziční zastupitel a předseda Pro Znojmo Jiří Kacetl.

Poukázal přitom na pravidla agendy Zdravých měst, k níž se město připojilo a podle níž komisi sestavilo. „Tahle komise by měla být obrácená směrem ven, ve skutečnosti v ní ale převažují loajální úředníci, což jsou podle mých zkušeností lidé, kteří nikdy nevynikali vizemi," dodal Kacetl s tím, že se na nominace bude ještě ptát na příštím zastupitelstvu.

Nad rozhodnutím kroutil hlavou i sám Bouda. „Navrhlo mě Pro Znojmo, ovšem jako předsedu Okrašlovacího spolku. Kdyby si přečetli naše stanovy, zjistili by, že spolek není politickou organizací a od svého založení v roce 1878 jí nikdy ani nebyl. Stačí se podívat už do původních stanov spolku," podotkl Bouda.

Komise vytvořená podle pravidel Agendy 21, ke které se město vstupem do sítě zdravých měst přihlásilo, má obstarávat propojení veřejné správy, podnikatelského a neziskového sektoru. V jedenáctičlenné komisi zasedá pět úředníků, čtyři pedagogové, podnikatel a specialista na ochranu přírody. „Komise pokračuje ve stejném složení, v jakém byla loni v létě sestavena. Je apolitická. Na její jednání mohou být samozřejmě zváni hosté," sdělila mluvčí znojemské radnice Zuzana Pastrňáková.

Pravidlům agendy znojemská komise zřejmě odpovídá. „Samotná komise musí být složena ze zástupců veřejného sektoru, nevládního a podnikatelského, přičemž počet členů není předem určený. Důležitá je otevřenost a možnost přizvat zástupce z dalších organizací," naznačil ředitel Národní sítě Zdravých měst ČR Petr Švec. Současně má být schopná shody. „Skupina musí být akceschopná, komise má mít reálnou možnost něco rozhodnout," naznačila Jitka Boušková, která má v síti zdravých měst na starosti komunikaci s médii.