Vysoká míra inflace a nárůst nákladů v posledních dvou letech se do výše nájemného v městských bytech ve Znojmě promítne jen v omezené míře. „Radní schválili pro tento rok navýšení nájmu v městských bytech o čtyři koruny za metr čtverečný za měsíc. O stejnou částku se nájemné zvýší v příštím roce, totéž pak i v roce 2026,“ vysvětlil Kovařík.

Jak doplnil, do roku 2026 se tak nájemné v městských bytech ve Znojmě zvýší o dvanáct korun za metr čtverečný za měsíc.

Nemocnice Znojmo.
Výběr ředitele nemocnice ve Znojmě. Jediným uchazečem je Miroslav Kavka

Úprava nájemného se dotkne nájemníků v přibližně šesti stovkách městských bytů. Všichni dostanou vyrozumění od Správy nemovitostí města Znojma. „Nové nájemné bude platit po podpisu dodatku k nájemní smlouvě. S ohledem na potřebné lhůty to připadá na druhé čtvrtletí tohoto roku,“ poukázal Kovařík.

Za dvoupokojový byt o výměře dvaapadesát metrů čtverečných se pronájem zvedne asi o dvě stě korun. „Zvolili jsme nejmírnější metodu, kterou určuje občanský zákoník. Zvýšení nájmu tak rozložíme do tří let. Každý rok se zvýší nájemné o čtyři koruny za metr čtverečný, tedy v tomto roce půjde o zvýšení o 6,7 procent, “ uvedla starostka Znojma Ivana Solařová.

Na špatný stav silnice v Pražské ulici na hlavním tahu Znojmem si stěžují řidiči dlouhodobě. Velké opravy jsou plánované na jaro.
Dopravní omezení z Pražské je pryč. Státní silničáři ve Znojmě opravili výtluky

Průměrná roční inflace v roce 2023 byla pro srovnání 10,7 procenta. „Nájemníky městských bytů jsou obvykle nízkopříjmové domácnosti, proto se snažíme nájmy i přes prudký růst inflace držet na přijatelné úrovni, která je oproti komerčním nájmům výrazně nižší. Velká část městských bytů slouží také například jako byty zvláštního určení nebo sociální byty. Těch se zvýšení nájmů nedotkne vůbec,“ doplnila starostka Solařová.

Znojmo vybralo v uplynulém roce na nájmech z městských bytů přibližně čtyřicet milionů korun a současně průběžně investuje do oprav bytového fondu. Zásadní investicí města bylo také zateplení domu ve Vančurova ulici v hodnotě třiadvacet milionů korun. Deník o tom informoval ZDE.

Zdroj: Deník/Ilona Pergrová

Naposledy se nájemné v městských bytech postupně zvyšovalo v letech 2011 až 2015. Od roku 2016 zůstaly beze změny. „Výjimkou bylo uplatňování inflační doložky, kdy dochází k automatickému zvýšení nájmu dle průměrné inflace v předchozím roce. V minulém roce rada rozhodla, že inflační doložku pro nájemníky městských bytů neuplatní. Město nechtělo zvyšovat finanční zátěž domácností v době ekonomické krize,“ poukázal Kovařík.

Ne všechny smlouvy inflační doložku obsahovaly. „Při revizi nájemních smluv jsme také zjistili, že ve starších nájemních smlouvách vůbec nebyla zakotvena inflační doložka. Tito nájemníci tak byli svým způsobem zvýhodněni oproti ostatním, protože se jim nezvyšovala výše nájmu v závislosti na inflaci. My to chceme napravit, aby měli všichni nájemníci v městských bytech stejné podmínky a nikdo nebyl zvýhodňován oproti ostatním,“ uzavřela záměr města starostka Solařová.

Kterých bytů se zvýšení nájmu nedotkne

  • Byty zvláštního určení
  • Byty se sníženou kvalitou bydlení
  • Byty, kde je vyšší nájemné, než je cílová hodnota
  • Byty, kde běží pro první dva roky nájmu plné nájemné za byt po úpravě vlastním nákladem nájemce
  • Byty s nájemní smlouvou do 31. 5. 2024, kde tato smlouva dosud nebyla prodloužena
  • Byty, kde je výše nájemného stanoveno dle usn. č. 50/2011 ze dne 29.11.2011, bod č. 2162
  • Byty, kde je uzavřena smlouva s třetím subjektem
  • Byty, u kterých proběhlo zvýšení nájemného dle §2249 občanského zákoníku v platném znění, a nyní běží lhůta, kdy nemá dojít k navýšení
  • Byty, kde je výše nájemného stanoveno dle Zásad pro nájem městských bytů č. 5/201 v platném znění

Řady městských bytů se Znojmo zbavilo mezi lety 2011 a 2018. Projekt Klíč 2018 město schválilo již v roce 2011 a jeho cílem bylo prodat přes polovinu městských bytů, tedy přes dva tisíce. Důvodem byla velká zátěž pro město v udržování bytů v potřebné kvalitě. Výnosy nájmů byly nižší než náklady na údržbu. Navíc město potřebovalo vyřešit dluhy, které vytvořilo vedení v letech 2008 až 2010. Podle odborníků město prodávalo byty poměrně levně.