Na Pohádkových Vánocích si tam kromě řemeslného jarmarku lidé užili vystoupení dětí ze základních a uměleckých škol, mezi návštěvníky se proplétali andělé na chůdách a téměř všechny přilákala k podívané řezbářská show u betlému, který letos nově vyrobili truhlářští učni z tamní Střední školy dopravy, obchodu a služeb.

Vánoční strom na náměstí T. G. Masaryka rozsvítili Krumlovští už v sobotu při Pohádkových Vánocích. V neděli v podvečer pak posvětili společně adventní věnec. | Video: Deník/Dagmar Sedláčková

Zahrál Petr Bende či Piknik revival Michal Tučný. Rozsvícení vánočního stromu v modro bílých barvách předcházel ohňostroj.

Na první adventní neděli se Krumlovští sešli na náměstí znovu, tentokrát v komornější atmosféře, aby sdíleli motliby děkana Pavla Vybíhala, který požehnal adventní věnec, na němž se rozzářila první svíce. Zážitek ze sváteční atmosféry povýšil svým zpěvem také Smíšený pěvecký sbor Karla Janečka.