„V červnu nás čeká třicítka koncertů v podání špičkových hudebníků, z nichž mnozí dorazí na Moravu z jihu Evropy. Všichni pozvaní sdílejí nadšení pro starou hudbu, kterou přednášejí s patřičně vášnivým temperamentem. Můžeme se těšit na díla italských a Itálií významně ovlivněných skladatelů 17. a 18. století, zamyslíme se nad hudbou spjatou s konkrétními italskými městy, budeme sledovat stopu, kterou otiskla italská tvorba na naše území, i vliv českých tvůrců na Itálii," píše se na webu festivalu.
Moravskokrumlovský zámek tak po odstěhování pláten slavné Muchovy Slovanské Epopeje opět ožil.