„Současně s úpravou zeleně zřídíme také nová parkovací místa u zmiňovaného kostela,“ upřesnil starosta Miroslavi Augustin Forman.

Miroslavští se také dočkají nové kanalizace v částech, kde dosud zůstala neopravená. „Čeká nás plánovaná druhá etapa kanalizace a s ní související oprava silnice,“ řekl starosta. Dotaci na výstavbu byty by radnice ráda získala z ministerstva pro místní rozvoj.

Budovu na Husově ulici naproti evangelické faře koupilo město v dražbě již roku 1997. Teprve vloni se podařilo zástupcům města dosáhnout odstranění věcného břemene, které na domě vázlo. „Nyní již tedy budova nemá žádné právní vady a rádi bychom ji využili pro řešení bytové politiky v Miroslavi. V bytech mohou najít svůj domov mladé rodiny i senioři. Nájemní smlouvy budeme uzavírat vždy na dva roky s možností opakovaného prodloužení. Netrpělivě čekáme na vyjádření ministerstva. V případě získání dotace bychom chybějící část dofinancovali z obecního rozpočtu,“ upřesnil Forman.

Významným krokem miroslavských zastupitelů je také schválení nového jednacího řádu. „Z jednání zastupitelstva budeme pořizovat zvukový záznam. Bude sloužit jako důležitý podklad v případě sporů. Záznam nebudeme zveřejňovat na webu. Veřejnosti budou přístupná souhrnná usnesení zastupitelstva a zápisy z jednání,“ vysvětlil starosta.

Zástupce města čeká vyřešení otázky prodeje miroslavského zámku. Již dva roky jednají s brněnským architektem Zdeňkem Fránkem, který má v úmyslu zřídit v prostorách zámku mezinárodní středisko pro architekturu. „Architekta Fránka jsme vyzvali k jednání. Koncem roku vypověděl nájemní smlouvu. Domnívám se, že pokud má o koupi zámku skutečný zájem, kupní smlouvu s městem nakonec podepíše. Příslib od města dostal již před dvěma lety,“ dodal Forman.