„O rozpočtu Moravského Krumlova jednala na svém posledním zasedání městská rada. Budeme se držet zvyklostí mnoha minulých let. V lednu bude město hospodařit podle provizoria a rozpočet sestavíme podle pevných a reálných čísel, která vzejdou z uzávěrek hospodaření," přiblížil způsob přípravy základních pravidel pro hospodaření v Krumlově tamní starosta Tomáš Třetina.

Jak dodal, k hlavním městským investicím bude v Krumlově v příštím roce patřit dokončení městského koupaliště a budování kanalizace v Polánce s návaznou opravou průtahu touto částí města. Radnice se na investici podílí s vodárenskou společností a krajskou správou silnic. Koupaliště má stát dvacet milionů korun, dvanáct milionů město proinvestuje letos, zbytek zapíše právě do rozpočtu na příští rok. Radnici také čekají škrty v rozpočtech příspěvkových organizací a v provozu samotného úřadu. „Chystané rozpočtové provizorium předpokládá, že Moravský Krumlov bude příští rok hospodařit se zhruba sto šestnácti miliony korun. Očekáváme, že objem definitivního rozpočtu nebude výrazně odlišný," informovala o základních parametrech hospodaření města vedoucí finančního odboru radnice Jana Florianová.

Připomněla také dvě další investice, které radnice na příští rok chystá. „Díky získaným dotacím město zateplí budovu školky v Husově ulici a školy na Klášterním náměstí. Podíl města na investici bude čtyři miliony tři sta tisíc, respektive sedm milionů šest set tisíc korun," dodala vedoucí.

V Miroslavi dostanou v pondělí návrh rozpočtového provizoria na stůl tamní zastupitelé. „Sestavovat rozpočet podle čísel, které odhaduje ministerstvo financí, by byl hazard. Pořád ostatně nevíme, zda letos dostaneme například všechny slibované peníze z podílu na dani z přidané hodnoty. Oproti odhadům máme prozatím o milion dvě stě tisíc méně," sdělil starosta Augustin Forman a poukázal i na to, že stále není zřejmé, jaké sazby daně budou v příštím roce platit.

„Jelikož máme letos příjmy z prodeje majetku, půjdeme do příštího roku s přebytkem, ale právě kvůli propadu DPH nevíme, jak bude velký, a to jsme v rozpočtu pracovali s nižšími čísly, než dávalo ministerstvo," poznamenal starosta.

Chod města podle něj hospodaření podle provizoria neovlivní. „Některá města si schválí rozpočty už před koncem roku, my volíme provizorium. Pracovat s ním umíme. Běžný chod města bude zajištěn, počítáme i s investicí přes dva miliony do nového kalového hospodářství v čistírně odpadních vod," doplnil starosta.

Znojemská radnice půjde s největší pravděpodobností do příštího roku s již plnohodnotným rozpočtem. Městští zastupitelé jej dostanou ke schválení příští týden.

Podle návrhu, který jim radní poslali, bude město hospodařit s osmi sty padesáti miliony korun. Dvacet procent příjmů přitom mají představovat příjmy z prodeje městských bytů. „Z plánovaných sto osmdesáti milionů za městské byty se neprojí ani koruna a všechno jde do oprav a investic a bohužel také na úhradu toho, co projedla minulá radnice," uvedl starosta Vlastimil Gabrhel s odkazem na to, že osmašedesát milionů musí radnice vložit do splátek úvěru.

Pětatřicet milionů město příští rok vloží do oprav školek a škol, pětadvacet milionů do chodníků a kanalizací v příměstských částech, na revitalizaci parků půjde deset milionů a na rekonstrukci smuteční síně na ústředním hřbitově třináct milionů.