„Jedná se o kříže z hrobů po Němcích, o které se nikdo nestará a které na hřbitově leží už delší dobu. Pro někoho mohou mít historický nebo jiný význam. Město s nimi musí naložit podle zákona, proto hledáme vlastníky, případně jiné zájemce tímto způsobem,“ přiblížil starosta Miroslavi Augustin Forman.

Upřesnil, že u předmětů, které byly identifikovatelné, radnice oslovila přímo jejich majitele. V případě těchto šesti křížů se však neví, komu patří. Dva kříže jsou kovové, přibližně metr a půl vysoké, další jsou buď z umělého kamene, mramoruči švédské žuly. Případní majitelé, kteří žijí například v cizině, se o nabídce křížů mohou dozvědět výhradně z internetových stránek města Miroslav. „S některými vlastníky jsme už mluvili, “ doplnil Forman. Nalezené věci mohou zájemci identifikovat na římskokatolickém hřbitově v Miroslavi .