„Nepodařilo se zvolit místostarostu. Nepodařilo se zvolit ani pátého člena rady města. Proto pravomoci rady přecházejí na zastupitelstvo města. Některé z nich mohou podle zákona přejít na starostku města,“ konstatovala tajemnice Ivana Janderová.