„Zastupitelé schválili zateplení mateřské školy v Husově ulici, přeložku vysokého napětí v lokalitě Na Zahrádkách, vybudování vodovodního řadu a kanalizace a úpravy prostranství u hasičské zbrojnice. Schválili také obnovu kalového hospodářství čistírny odpadních vod," přiblížil některé z akcí starosta Augustin Forman.

Nejnákladnější z připravených oprav je zateplení mateřské školy, které má stát kolem čtyř a půl milionu korun, město již od ministerstva životního prostředí obdrželo rozhodnutí o přidělení dotace, která část nákladů pokryje.

Naproti tomu záměr zateplit také kulturní dům u zastupitelů narazil. „Připadá mi zbytečné dávat tolik peněz do oprav kulturního domu, nejsem si jist, zda a kdy se nám vložené peníze vrátí," řekl podle zápisu z jednání zastupitel Pavel Juračka.

Podobně mluvil další člen zastupitelstva Martin Plechatý. „Využití kulturního domu je minimální, město by mělo raději investovat například do opravy pláště bytových domů, nový plášť a okna potřebuje i budova radnice nebo zdravotního střediska," argumentoval Plechatý s tím, že zateplování kulturního domu by bylo mrhání městskými penězi. K podobnému názoru se nakonec přiklonilo deset zastupitelů, kteří projekt odmítli, tři další se zdrželi, proti hlasoval jen starosta Forman a místostarosta Roman Volf.

„Zastupitelé usoudili, že dvaapadesát procent dotace je příliš málo. Informovali jsme proto státní fond, že z rozhodnutí zastupitelstva město dotaci vrací," sdělil starosta Forman.

Dělníci přesto letos do kulturního domu za prací zamíří. „Provedeme částečnou opravu. Je zapotřebí opravit balkony a podlahy na nich, aby do objektu nezatékalo a bylo možné ho odvodnit," konstatoval starosta.

Zastupitelé schválili také přípravu dalších akcí, vesměs proto, aby mělo město k dispozici nutné dokumentace.