Kdy město síň postaví, zatím není zřejmé. „Vypíšeme výběrové řízení na projektanta a zakázku zadáme jako celek. Máme schválený projekt na rekonstrukci chodníků, který vede právě podél budoucí smuteční síně, ten musíme tedy nechat upravit,“ sdělil starosta Miroslavi Augustin Forman.

První muž města ovšem současně upozornil, že smuteční síň je nákladný záměr. „Stavba má vyjít na osmadvacet milionů korun a nelze na ni získat žádné dotace. Rozpočet města je přitom kolem padesáti či šedesáti milionů korun,“ dodal starosta s tím, že stavbu ještě musí schválit zastupitelstvo města.

Podle Petra Augusty z Miroslavi město obřadní síň potřebuje. „Město jako je Miroslav si důstojné místo pro poslední rozloučení se zesnulými zaslouží. Již existující návrh, který přecházel nynějšímu zadání projektu je dobře zpracovaný a odpovídající. Nadto si myslím, že při dobrém hospodaření by taková stavba neměla být pro Miroslav velký problém,“ uvedl Augusta, někdejší miroslavský zastupitel.