„Jednání začne v pondělí pátého června nejprve na místě samém, kdy si zastupitelé fyzicky prohlédnou koupaliště a poté projednají předložené návrhy. Poté bude jednání pokračovat v zasedací místnosti městského úřadu,“ informoval starosta města Augustin Forman.

Zastupitelé mají rozhodnout, zda k posouzení provedených oprav a koupališti přizvou soudního znalce a nechají připravit projekt nápravy závad.