V Oblekovicích se snad ale začíná blýskat na lepší časy. Příští rok by se měli lidé dočkat alespoň chodníku na jedné straně silnice, který povede od kulturního domu po kapličku v Bohumilicích. Na nutné opravy ale již netrpělivě čekají chodníky i jinde ve Znojmě. Třeba v Příměticích či na Pražské.

„V tuto chvíli připravujeme projekt, který navrhuje vybudování chodníků od oblekovického kulturního domu po kapličku v Bohumilicích. Tato akce je již zařazená do návrhu rozpočtu na příští rok. Další etapa může začít jako společná akce se Správou údržby silnic Jihomoravského kraje a bude spojená s opravou průtahové silnice, která ale zřejmě nemá na kraji prioritu," vysvětlila mluvčí města Zuzana Pastrňáková.

Část oblekovické silnice, která patří kraji, byla v minulosti kompletně rekonstruovaná. Zbývající úsek v délce asi půl kilometru není ale v dobrém stavu, tamní odvodnění silnice je totiž pouze povrchové. „Pro vyřešení tohoto problému jsme nechali vypracovat projektovou dokumentaci. Další projekční práce jsme však zastavili. Důvodem bylo nedostatečné finanční krytí celého záměru a také nižší dopravní význam silnice, která je komunikací propojující městské části," přiblížil mluvčí krajského úřadu Petr Holeček.

Samotné chodníky však nejsou podle zákona o pozemních komunikacích součástí silnice, ale jsou místní komunikací ve vlastnictví města. „Město tak zahájilo práce na projektové dokumentaci na zřízení chodníků právě ve zrekonstruovaném úseku a v délce asi sto padesáti metrů," dodal Holeček.

Vzhledem k charakteru silnice a majetkovým vztahům uvažuje kraj o bezplatném převodu do vlastnictví města, což by mohlo nešťastný stav pomoci vyřešit. „Zástupci města mají větší možnost k odstranění popisovaného stavu. Tuto alternativu jsme již představitelům města předložili," podotkl Holeček.

Určitý posun a příslib výstavby chodníků těší předsedkyni komise pro městskou část Oblekovice Bohumilu Beranovou. „Vím, že lidi chybějící chodníky trápí. Já sama se snažím ze všech sil působit na radnici. Finanční prostředky na budování chodníků již zahrnuli do dlouhodobých plánů investic. Nyní máme přislíbeno vybudování chodníků alespoň po jedné straně silnice od kulturního domu ke kapličce. Stávající situace je nebezpečná a neudržitelná. Budu se snažit, aby chodníky postupně získaly celé Oblekovice," slíbila Beranová.

Bydlící i návštěvníky městské části chybějící chodníky skutečně trápí. „Tento stav je opravdu špatný a velká část Oblekovic chodníky ani nemá. Je s podivem, že se ještě školákům, kteří chodí na autobusovou zastávku, nic nestalo. Mnozí řidiči tady projíždějí opravdu bezohledně," postěžoval si Drahoslav Kmotorka.

Chodníky jsou na Znojemsku v mizerném stavu.

Obtížné procházky s malým dítětem popsal i další muž z Oblekovic, Daniel Kubále. „Bydlíme za mostem vlevo, je to klidné a spíše vesnické bydlení. Chodníky má ale na starosti Znojmo. Máme s partnerkou malé dítě a pokud jedeme s kočárkem, cesta na mnohých místech připomíná spíše tankodrom," popsal nesnáze mladý muž.

Pro letošní rok zchudla přitom znojemská kasa o dva miliony korun, které putovaly právě na opravu chodníků. „Tato částka bude do konce kalendářního roku bezezbytku vyčerpaná. Postupně jsme nechali opravit nejhorší úseky s rozbitou nebo chybějící dlažbou. Pro příští rok plánujeme na opravy vyčlenit podobnou částku," informovala mluvčí Pastrňáková.

Žalostný stav chodníků je ale na celé řadě míst města. Například na Pražské a v městské části Přímětice by však měl být částečně vyřešen.

„Chodník po pravé straně silnice na Pražská směrem od Telecomu k Bille by se měl dočkat předláždění letos. A podstatná část chodníků v Příměticích bude opravena při revitalizaci tamního sídliště, která byla zahájena v září," přislíbila mluvčí města.