Rozpočet zveřejnili představitelé města na svých webových stránkách. Mezi největší investice patří oprava jižního křídla tamního zámku včetně věže. „Počítáme na ni s částkou 143 milion korun. Na výstavní prostory pro Epopej půjde téměř padesát milionů korun,“ řekl starosta města Tomáš Třetina.