Jedná se o most na staré cestě, která spojovala Hradiště a klášter křížovníků se Znojmem. Nachází se na stezce Za poznáním dějin Hradiště. „Firma provede práce na odstranění statických poruch kamenné konstrukce mostu a přilehlých opěrných stěn. Bude proveden nový zásyp klenby a vyměněno zábradlí,“ uvedla mluvčí znojemské radnice Soňa Bystřická.

V místech se už pohybují řemeslníci. „Staveniště jsme převzali na konci března a práce už započaly,“ potvrdil Ivo Svoboda ze společnosti S-A-S Stavby, jenž opravy provádí.

Během prací bude most uzavřen, ale průjezd do Gránického údolí ke Spálenému mlýnu bude podle vyjádření mluvčí radnice zachován s minimálním omezením pro pěší i vozidla.

Hodnocení znojemských okurek se uskutečnilo v pátek 8. dubna v Centru Louka ve Znojmě.
Porotci už mají jasno. Krále znojemských okurek ale prozradí až na slavnostech

Gránické údolí je jedním z oblíbených cílů procházek a výletů obyvatel Znojma. Jde o poměrně hluboce zaříznuté zalesněné údolí podél Gránického potoka, který se vlévá do Dyje pod vodní nádrží Znojmo na dohled od Znojemského hradu. Z údolí vede také ke klášteru v Hradišti křížová cesta.

Opravu mostu vítá například Jana Juračková. „Působí starobyle i tak má své kouzlo. Bez oprav by ale zřejmě časem zchátral docela,“ zamýšlela se žena, jež se do míst vydává často na procházku.

Opravy čekají i další mostky, přes potok Leska a přes náhon u mlýna. „U obou bude vyměněna takzvaná mostovka a bude obnoven nátěr konstrukce. U mostku přes Lesku bude opravena také komunikace na pravém břehu potoka včetně betonového prahu mezi mostkem a komunikací. Opraveny budou také kamenné stěny pod mostovkou. Oba mosty budou po dobu výměny mostovky zcela uzavřeny,“ upozornila Bystřická. Opravy zmíněných dvou mostů si vyžádají více než tři čtvrtě milionu korun.