Demontáží provizorní konstrukce začala nejrozsáhlejší obnova železničního mostu přes řeku Dyji na trati do Šatova. Dělníci budou, na téměř sto čtyřicet let starém mostě, pracovat do příštího roku.

„Práce na mostě navazují na první etapu celkové opravy trati do Šatova, která začala před dvěma měsíci. Firmy odstranily dosavadní koleje a připravily osazení patek pro instalaci sloupů vedení elektrické trakce,“ řekl přednosta znojemského nádraží Ladislav Sviták.

Sejmutí provizoria a montáž zbrusu nové mostní konstrukce tvoří nejrozsáhlejší část modernizace a elektrifikace trati ze Znojma do Šatova. „Demontáž prozatímní konstrukce je navržena podélným výsunem na šatovskou stranu. Následovat bude rekonstrukce podpěr mostu, která bude spočívat v sanaci ponechaného zdiva a dostavbě nových železobetonových úložných prahů,“ sdělil Pavel Vachůt z olomoucké Správy železniční dopravní cesty.

Dělníci také z hlavic pilířů odstraní dosavadní ocelové nástavce a úložné prahy obloží kamennými deskami. „Nová konstrukce mostu je vyprojektovaná jako spojitý ocelový příhradový nosník,“ dodal Vachůt.

Stávající mostní provizorium dělníci postupně vysunou na šatovskou stranu. „Novou ocelovou konstrukci plánujeme montovat na plošině na znojemské straně, při dočasném odtěžení části náspu. Vlastní osazení předpokládáme v polovině příštího roku,“ shrnul Vachůt.

Takzvaný šatovský most postavila na sklonku šedesátých let devatenáctého století společnost Severozápadní dráhy, na nově budované trati spojující Vídeň s Jihlavou a Mladou Boleslaví. „Rozevírající se údolí řeky Dyje mezi Kraví horou a Znojmem se stalo pro projektanty nové dráhy velkou výzvou. Výsledkem bylo přemostění v podobě železné mřížové nýtované konstrukce, ukotvené ve dvou krajních pilířích v náspech na svazích údolí a podepřené třemi impozantními kamennými sloupy ze dna údolí. Stavební kámen byl získán v kamenolomu ve Vlčí rokli za Hradištěm.

První vlak s cestujícími přejel po dvě stě dvacet metrů dlouhém a osmačtyřicet metrů vysokém mostě prvního lisopadu 1871. Ve své době představoval viadukt naprostou senzaci. Cestujícím, přijíždějícím po mostu od Vídně, se naskytl úžasný pohled na staré Znojmo. V období 1871 až 1914 zažil most a celá Severozápadní dráha éru největšího rozmachu. Denně tudy projelo zhruba čtyřicet vlakových souprav, mezi nimiž byly i rychlíkové spoje z Vídně do Berlína a zpět,“ uvedl znojemský historik Jiří Kacetl.

Od roku 1992 vlaky jezdí po montovaném provizoriu. Protože konstrukce přešla do majetku soukromé společnosti, dráhy za ni několik let platily nájem. Vlaky po ní mohly jezdit jen třicetikilometrovou rychlostí. Na novém mostě mohou, po zahájení provozu koncem příštího roku, vlaky jezdit osmdesátkou.

Oprava elektrifikace celé desetikilometrové trati, výměna mostu a generální oprava znojemského nádraží bude stát jednu miliardu a dvě stě třicet milionů korun. „Je to v současné době největší investice do modernizace regionálních železničních tratí,“ konstatoval Vachůt.